Drukuj

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Termin składania deklaracji na sesję styczeń luty 2022: do 15 września 2021 r.

Dotyczy klas czwartych i osób poprawiających (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe)

Deklaracje proszę składać osobiście u Kierownika Kształcenia Praktycznego - Grzegorza Skrzyńskiego w sali 119 lub W1