Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

plakat samorzad 2018a

erasmus logotyp

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” realizowanego ze środków programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych przez uczniów klas: 3A, 3B, 3D. Obowiązujące dokumenty tj. Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja udziału w projekcie dostępne są w załącznikach.

Pobierz:

ik pdf REGULAMIN

ik pdf FORMULARZ

akcja na strony

Celem tegorocznej edycji, jest wzmożenie zbiórki odpadów. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia około 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać, trzykrotnie więcej, poprzez selektywną zbiórkę, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Dlatego w tym roku Fundacja „Nasza Ziemia” zaprasza do podejmowania odpadowych Wyzwań – w kolorach, jak pojemniki do segregacji odpadów.

Nasza szkoła podejmuje Wyzwanie 3 – BRĄZOWE- Razem ułatwiajmy segregację odpadów - podpisz petycję do producentów i ustawodawcy o oznakowanie opakowań kolorem pojemnika, do którego należy je potem wrzucić. Akcja zbierania podpisów trwa do końca września.

Jak to zrobić? Kliknij tutaj, zapoznaj się z treścią petycji do Ministra Środowiska oraz Producentów i podpisz petycję.

Opiekun akcji

Marianna CHUDY

 logo unia wup

Dyrektor RCEZ w Nisku ogłasza nabór do drugiej edycji projektu „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do 30 września 2018r.

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku realizuje  projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

         Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 140 uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice kształcący się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.         

Szczegółowy opis działań znajduje się w Regulaminie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie ponoszone są ze środków projektu.

Udział w projekcie pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje są dostępne w Stowarzyszeniu „Niżańskie Centrum Rozwoju”, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz na stronach internetowych www.stowarzyszeniencr.pl, i www.rceznisko.pl.

ik pdf Formularz zgłoszeniowy

ik pdf Regulamin rekrutacji

Nastąpiły zmiany w wypełnianiu wniosków w związku z problemami technicznymi: „W związku z trwającym naborem wniosków stypendialnych i występującymi trudnościami technicznym serwisu www.podkarpackie.edu.pl zostały wprowadzone w systemie zmiany techniczno - organizacyjne przy wypełnianiu wniosku, jego przesyłaniu w wersji elektronicznej i drukowaniu, polegające na tym, że z jednego konta zarejestrowanego w systemie można złożyć tylko jeden wniosek stypendialny.”

Proszę, aby uczniowie, którzy się do mnie zgłosili i będą wypełniać wnioski założyli swoje konta, wypełnili wnioski na tyle na ile mogą, ale nie wysyłali ich. Każdy wniosek będę z danym uczniem sprawdzać, wysyłać i od razu drukować. Czynności te będą realizowane we wtorek od 11.30 i w środę od 10.25. Proszę aby uczniowie przynieśli ze sobą dokumenty do kserowania – świadectwo za poprzedni rok oraz wszelkie zaświadczenia i dyplomy. Szczegółowych informacji udzielam w poniedziałek od 7.30 do 14.00 w sali 111 – Anna Brak (a.brak@rceznisko.pl).

Copyright © 2015. All Rights Reserved.