Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Na stronie został opublikowany zmieniony plan lekcji, obowiązujacy od 17.12.2018r., jest dostępny pod poniższym linkiem:

PLAN LEKCJI 17.12.2018

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i naniesienia ich w dzienniku elektronicznym.

Szkolny Festiwal E(x)plory  jest pierwszym w województwie podkarpackim,  a czwartym w Polsce tego typu wydarzeniem organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Stanowi część Programu E(x)plory, który wspiera utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promuje ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej.     

Festiwal odbędzie się już 8 stycznia 2019r. w RCEZ w Nisku.  W festiwalu wezmą udział uczniowie szkół powiatu niżańskiego. Projekty, będą oceniane przez powołane specjalnie na tę okazję jury złożone ze specjalistów reprezentujących świat nauki, przemysłu i przedstawicieli szkoły. Celem festiwalu jest wyłonienie trzech projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. 

Oprócz prezentacji projektów odbędą się również warsztaty i wykłady naukowe.  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej to szkoła z tradycjami naukowymi- opowiada Wacław Piędel, dyrektor szkoły. Nasi uczniowie wielokrotnie brali udział w Konkursach Naukowych E(x)plory,  z czego największy sukces osiągnął Mateusz Chmiel i Mikołaj Kuziora w 2018 roku  z projektem „Wykonanie i badanie wzmacniacza katedralnego do pracy w trudnych warunkach akustycznych. Mamy nadzieję, że Szkolny Festiwal E(x)plory w RCEZ wyłoni kolejnych młodych naukowców z powiatu niżańskiego. – dodaje dyrektor.                                                                                              

Szkoła wielokrotnie otrzymywała nagrody specjalne za największą liczbę projektów naukowych w kraju, zakwalifikowanych do konkursu naukowego E(x)plory. W  rekrutacji mogą wziąć udział szkoły pracujące z uczniami mieszczącymi się w przedziale wiekowym 13-20 lat.

                                   Serdecznie zapraszamy do udziału w "Szkolnym Festiwalu E(x)plory.

OlimpiadaStatystyczna4 grudnia 2018 roku, 11 uczniów z klasy 2 E wzięło udział w zawodach szkolnych III Olimpiady Statystycznej.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Jest to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, który uruchomiony został w roku szkolnym 2016/2017.

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

IMG 6042Zawody I stopnia (szkolne) polegały na rozwiązaniu w trybie on-line testu złożonego z pytań i zadań, przygotowanych przez Komitet Programowy. Test trwał 45 minut, składał się
z 29 pytań, podzielonych na trzy części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne. Aplikacja automatycznie zapisywała wybrane odpowiedzi, zarówno po przejściu do kolejnych części testu, jak i po upływie czasu. Zawody zostały przeprowadzone w pracowni komputerowej. W celach testowych przeprowadzone zostało próbne połączenie uczniów z aplikacją związane
z udostępnieniem opcji logowania. W trakcie zawodów szkolnych pomocą techniczną uczniom służył nauczyciel przedmiotów informatycznych Pan Lesław Wośko. Koordynatorem zawodów szkolnych była Pani Grażyna Habigier-Pipska.

IMG 6045Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna zakwalifikowała trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych było uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na zawodach okręgowych będą reprezentować: Kamila Lach, Kacper Sobiło i Aleksander Piechowski.

Zawody okręgowe III edycji Olimpiady Statystycznej odbędą się 9 stycznia 2019 roku w Rzeszowie.

 

 IMG 6047   IMG 6046   IMG 6048

Godz. 16.30 – Spotkanie rodziców z wychowawcami klas 1-4 technikum i BSIS

Spotkania z wychowawcami:

Klasa

Wychowawca

Sala

1AB

Mgr inż. Robert Małek

1

1A

Mgr inż. Grzegorz Maziarz

226

1B

Mgr Anna Brak

316

1C

Mgr Ewelina Miklas

219

1D

Mgr Elżbieta Wojciechowska

117

1E

Mgr Katarzyna Przybylska

213

2AB

Mgr Anna Hasiak - Tofilska

307

2BB

Mgr Rafał Butryn

217

2A

Mgr Edyta Maziarz

306

2B

Mgr Łukasz Skoczylas

315

2C

Mgr Janusz Niemiec

311

2D

Mgr Lesław Wośko

202

2E

Mgr Joanna Król - Turek

314

3AZ

Mgr Grażyna Suchecka

301

3A

Mgr Alicja Świder

304

3B

Mgr Krzysztof Porcja

310

3D

Mgr Beata Józefczyk

302

3T

Mgr Grażyna Czyż

312

4A

Mgr inż. Grzegorz Skrzyński

119

4B

Mgr inż. Jerzy Jakubów

224

4D

Mgr Joanna Mroczek

222

4E

Dr Grażyna Habigier - Pipska

214

4T

Mgr Anna Sobiło

227

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 17.12 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 17.00 w sali 226.

Nisko, dnia 10 grudnia 2018 r.

SAG.26.18.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU

POSTĘPOWANIA

 

           W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Duet

Joanna Fila

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

za cenę:

  1. 10,00 zł/osobę brutto
  2. 9,00 zł/osobę brutto

termin płatności – 14 dni

różnorodność surówek lub jarzyn

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena 60 pkt

 

Liczba pkt

w kryterium

termin płatności 20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn

20 pkt

1

Restauracja Duet

Joanna Fila

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

 

60 pkt

20 pkt

20 pkt

W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.