Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Seminarium dyskusyjne ECVET w Wiedniu


     W dniach 7-8 listopada 2016 r w Wiedniu odbyło się międzynarodowe seminarium dyskusyjne poświęcone kwestiom związanym z funkcjonowaniem systemu ECVET w krajach Unii Europejskiej. Jest to cykliczne wydarzenie, w którym udział biorą eksperci ECVET, przedstawiciele Narodowych Agencji programu Erasmus+ oraz osoby reprezentujące szkoły zawodowe stanowiące przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania systemu ECVET w projektach mobilności. W tym roku w seminarium uczestniczyły osoby z 9 krajów europejskich: Austrii, Czech, Chorwacji, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier (łącznie 42 uczestników). Językiem roboczym spotkania był język angielski, a tematem tegorocznej edycji seminarium było ocenianie oraz uznawanie efektów uczenia się.

       

Polska delegacja
    W skład polskiej delegacji weszły: Aleksandra Bałchan-Wiśniewska – przedstawicielka krajowego Zespołu Ekspertów ECVET działającego przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, która pełni funkcję Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce, Karolina Dołomisiewicz – reprezentująca Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Alicja Świder i Grażyna Suchecka – reprezentujące Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się o godz.14.00, a jego program obejmował wystąpienia gospodarzy, przedstawicieli ekspertów ECVET z Austrii, Niemiec, Czech i Węgier. Ponadto, przykłady dobrych praktyk z poszczególnych krajów prezentowali prelegenci wybranych szkół, mówiąc o zastosowaniu systemu ECVET w realizowanych projektach mobilności.

Program kulturowy
Oprócz działań merytorycznych, organizatorzy zaplanowali również program kulturowy, który obejmował przejazd autokarem po Wiedniu, wycieczkę do klasztoru Klosterneuburg, jednego z najważniejszych ośrodków sakralnych i kulturowych Austrii, oraz tradycyjną austriacką kolację w Wienerwaldzie.

Seminarium dyskusyjne
    W drugim dniu seminarium od godziny 9.00 rozpoczęły się prezentacje pozostałych ekspertów i szkół krajów uczestniczących w tym seminarium. Głos zabrał także przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Austrii, Pan Eduard Staudecker. W tym dniu również o realizowanych projektach mobilności i systemie ECVET mówiły Karolina Dołomisiewicz i Grażyna Suchecka jako reprezentantki polskich szkół zawodowych.

Następnie uczestniczący w seminarium zostali podzieleni na trzy grupy dyskusyjne, w których debatowali nad następującymi zagadnieniami:

 1. Jakie są uzgodnienia pomiędzy partnerami w zakresie oceny i uznawania efektów kształcenia przed mobilnością? W jaki sposób prowadzone są uzgodnienia?
 2. Jakie działania są podejmowane w zakresie oceny i uznawania efektów kształcenia w trakcie mobilności?
 3. Jakie działania podejmuje organizacja wysyłająca po powrocie uczestników z mobilności? W jaki sposób uznawane są osiągnięte efekty uczenia się? Co to oznacza w praktyce?
 4. Co „uznawanie” oznacza dla uczestnika/instytucji wysyłającej? Jakie trudności/wyzwania mogą się pojawić w zakresie uznawania efektów kształcenia?

Po zakończonych dyskusjach, wyznaczeni reprezentanci poszczególnych grup przedstawili wyniki przeprowadzonych debat. Po tym etapie przyszedł czas na podsumowanie i wnioski. Przedstawiciele Narodowych Agencji programu Erasmus+ oraz eksperci ECVET wyrazili swoje opinie i podziękowali organizatorom, Zespołowi Ekspertów ECVET Austria oraz austriackiej NA Erasmus+ za doskonałą metodologicznie organizację seminarium, które z pewnością zaowocuje dalszymi działaniami oraz wspólnymi inicjatywami ze strony uczestników. Nie jest to łatwe, ze względu na różnorodność systemów edukacji w krajach członkowskich UE.

    Zaproszenie do udziału w seminarium to niewątpliwie duże wyróżnienie dla naszej szkoły oraz potwierdzenie, że projekty mobilności realizowane w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku stanowią przykład dobrej praktyki w skali kraju. Nasz udział w wydarzeniu był okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie europejskim oraz nawiązywania nowych kontaktów ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe z różnych krajów UE. Liczymy, że nawiązane relacje będą podstawą do długoterminowej i trwałej współpracy przy realizacji kolejnych projektów mobilności z różnych sektorów programu Erasmus+.

Projekty mobilności realizowane w RCEZ w Nisku:
2013 - 2015 „Mobilny uczeń – dobry pracownik”, program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, 32 uczestników w zawodach technik elektryk, technik mechatronik, Schkeuditz , Niemcy
2014 - „Europejska wymiana doświadczeń droga do nowoczesnej szkoły zawodowej”, projekt dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej, 10 uczestników, Mallow, Irlandia
2015 - 2017 - „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego”, program PO WER, 52 uczestników w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik mechatronik, Berlin, Schkeuditz, Niemcy
2016 - 2018 – „Europejskie praktyki EUROSUKCES”, program PO WER, 32 uczestników w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik geodeta, Malaga, Hiszpania.
Wszystkie realizowane przez RCEZ projekty mobilności skierowane do uczniów zawierają elementy systemu ECVET.

ECVET – co to jest?

European Credit System for Vocational Education and Training = Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Znajduje zastosowanie w projektach mobilności edukacyjnych. Ma wspomagać planowanie i organizowanie mobilności edukacyjnej przez instytucje partnerskie i wspierać osoby uczące się w wykorzystaniu uzyskanych za granicą efektów uczenia się dla dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego. W Polsce powołano krajowy Zespół Ekspertów ECVET, funkcjonujący przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. System ECVET ma sprzyjać łatwiejszemu zdobywaniu kwalifikacji i w efekcie mobilności zawodowej oraz uczeniu się przez całe życie.

Na czym polega zastosowanie systemu ECVET w projektach mobilności?

 1. Nawiązanie współpracy partnerskiej z właściwą instytucją.
 2. Ustanowienie partnerstwa i podpisanie Porozumienia o Partnerstwie.
 3. Określenie jednostek efektów uczenia się do celów mobilności.
 4. Omówienie procesu oceniania.
 5. Uzgodnienie procesu walidacji i uznawania efektów uczenia się.
 6. Podpisanie porozumienia o programie zajęć.
 7. Organizacja zajęć edukacyjnych prowadzących do uzyskania efektów uczenia się określonych w porozumieniu o programie zajęć.
 8. Weryfikacja tego, które efekty uczenia się zostały osiągnięte przez uczącego się.
 9. Walidacja i uznawanie osiągnięć zdobytych za granicą (np. dokument Europass Mobilność, Indywidualny Wykaz Osiągnięć, Portfolio uczestnika).
 10. Ewaluacja.

Alicja Świder
Grażyna Suchecka

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.