Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Współpraca

1200px Hsw logo

abnprofil

braw

pge dystrybucja logo

logo2 enesta

opadigital

sanBank

seron logo

thoni alutec

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 268

Wczoraj 501

W ostatnim tygodniu 1167

W ostatnim miesiącu 2102

Wszystkich 793666

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

lowe logotyp

 • Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”
 • Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Partnerstwo projektowe:

Lider Partnerstwa

–     Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Partnerzy

–     Uniwersytet Jagielloński

–     Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

–     Związek Powiatów Polskich

LOWE czyli:

lowe czyli

Celem LOWE jest

 • wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Grupa docelowa (uczestnicy) LOWE

 • W ramach pilotażowego wdrażania modelu LOWE grupę docelową (uczestnicy LOWE) stanowią osoby dorosłe –mieszkańcy gminy, miasta, powiatu, na którego terenie znajduje się LOWE, w tym także rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny, dotychczas wskazujący niską lub brak aktywności edukacyjnej w jakiejkolwiek formie

Osoby preferowane do korzystania z oferty LOWE

W ramach pilotażowego wdrażania modelu LOWE preferowane będą osoby dorosłe:

 • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji dla osób dorosłych;
 • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyższej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym);
  • związane z rolnictwem;
  • nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
  • korzystające z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
  • w wieku 45+

Oferta edukacyjna LOWE

KOMEPETENCJE KLUCZOWE

 • 1) porozumiewanie się w języku ojczystym
 • 2) porozumiewanie si ę w językach obcych
 • 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • 4) kompetencje informatyczne
 • 5) umiejętność uczenia się
 • 6) kompetencje społeczne i obywatelskie
 • 7) inicjatywność i przedsiębiorczość
 • 8) świadomość i ekspresja kulturalna

KOMPETENCJE ZAWODOWE OGÓLNE

 1. samoorganizacja, dyspozycyjność, praca w grupie, itp., które stanowią bazę do rozwijania kwalifikacji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy

KOMEPETENCJE  ŻYCIOWE

 • umiejętności prowadzenia racjonalnego życia
 • unikaniu zagrożeń dla zdrowia i życia
 • zdolności opiekuńcze
 • odpowiedzialność za osoby zależne i siebie samych, itd.

Formy kształcenia:

 • w trybie poza-formalnym:
  • – Szkolenia, kursy
  • – E-learning
  • – Edukacja  + praktyka (work-based)
  • – Gry strategiczne
  • – Inne
 • w trybie nieformalnym:
  • – Wspólne projekty
  • – Akcje edukacyjno-integracyjne
  • – Debaty
  • – Inne
  • Zróżnicowana oferta edukacyjna LOWE - w zależności od specyficznych problemów zidentyfikowanych w odniesieniu do poszczególnych grup uczestników LOWE, odpowiadająca na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania osób dorosłych
  • Liczba osób objętych wsparciem LOWE – zgodnie z deklarowaną we wniosku aplikacyjnym (nie mniej niż 100 osób/1 LOWE)
 • Każda osoba skorzysta z 2-3 form wsparcia
 • Termin realizacji: Październik 2017-Czerwiec 2018

Oferta edukacyjna LOWE Nisko przy RCEZ w Nisku:

 • kursy językowe (j. angielski, ewentualnie niemiecki),
 • kursy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo zawodowe oraz warsztaty motywacyjne,
 • kursy informatyczne,
 • kurs opieki nad dziećmi oraz wychowania dzieci,
 • warsztaty psychologiczne (skierowane przede wszystkim dla osób w wieku powyżej 45 lat oraz dla rodziców),
 • kursy samokształcenia,
 • szkolenia do pracy on-line dla osób niepełnosprawnych,
 • inne kursy i szkolenia uzależnione od szybko zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Pobierz:

ik pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ik pdf FORMATKA UNIJNA

ik pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie

ik pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Copyright © 2015. All Rights Reserved.