Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


 1. Pobierz odpowiedni plik podania: "Podanie_RCEZ_po_gimnazjum.pdf" lub "Podanie_RCEZ_po_podstawowej.pdf" i zapisz na dysku lub innym nośniku.

 2. Otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader (do pobrania tutaj). Proszę nie edytować pliku podania w przeglądarce internetowej.

 3. Wpisz miejscowość i datę wypełniania podania w układzie dd.mm.rrrr (np. Nisko 10.03.2019)

 4. Wypełnij Dane kandydata oraz Dane rodziców (opiekunów prawnych).

 5. Wybierz z listy rozwijanej typ szkoły i zawód – wybór pierwszy, drugi i trzeci.

 6. Zaznacz wolę uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki (religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi - można wskazać religię lub etykę, obydwa przedmioty lub żadnego z w/w przedmiotów).

 7. Zadeklaruj uczestnictwo w nieobowiązkowych zajęciach wychowania do życia w rodzinie (po zadeklarowaniu uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu nieobowiązkowego uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach).

 8. Wpisz nazwę i adres ukończonego gimnazjum lub szkoły podstawowej.

 9. Zaznacz tytuł ubezpieczenia zdrowotnego kandydata (proszę zaznaczyć jedną - właściwą odpowiedź – w przypadku wyboru inny należy wpisać jaki).

 10. Zaznacz chęć zamieszkania w internacie.

 11. Zapisz plik na dysku lub innym nośniku (do późniejszego wykorzystania lub do wprowadzenia ewentualnych zmian).

 12. Wydrukuj podanie, podpisz (na stronie drugiej – kandydat i rodzice) i złóż w sekretariacie uczniowskim (RCEZ w Nisku, ul. Sandomierska 1, pokój 209).

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.