Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

4 lutego 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku po raz trzeci obchodzimy to święto. Pamiętamy o tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie zgodzili się na wprowadzenie w Polsce ustroju komunistycznego i poprzez swoje działania podjęli walkę z sowietyzacją Polski.

Głównymi inicjatorami ustanowienia tego dnia byli: prezydent Lech Kaczyński oraz przewodniczący Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Prezydent Lech Kaczyński powiedział: - „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Dlaczego 1 marca? Nie jest to data przypadkowa. To tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną  i włączenie połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 

Więcej na stronie http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie klasy 1AZ pod kierunkiem Anny Brak, Anny Pucko i Haliny Wiącek przygotowali wystawę okolicznościową, którą można oglądać obok pokoju nauczycielskiego.

Teksty z tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego

1.

Bóg
Honor
Ojczyzna


Nie zamknie ust
Cmentarny dół
Niepamięć ran
Też nie zabliżni
Bo dzięki nim
Jeszcze się tlą
Resztki honoru mej Ojczyzny.

                                     T.Sikora

2.
W hołdzie żołnierzom
Wolność i Niezawisłość
Narodowych Sił Zbrojnych,
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
Ruchu Oporu Armii Krajowej
i innych Formacji zbrojnego podziemia
Niepodległościowego
walczącym z komunistyczną
władzą w latach 1944 – 1956 o wolną Polskę

                                            Mieszkańcy Opola

 

   
   

   

    Praktyki zawodowe w niemieckich firmach w Berlinie i Schkeuditz k/ Lipska realizuje dwie trzynastoosobowe grupy uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Wyjazd na praktyki był możliwy dzięki pozyskaniu funduszy europejskich przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej na realizację projektu „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój („Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    W każdej z grup znajdują się uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik( grupa w Schkeuditz)oraz technik elektronik i technik informatyk( grupa w Berlinie). Opiekunami praktyk zawodowych są: Anna Sobiło, Robert Małek, Rafał Butryn i Konrad Dąbek. Projekt ma na celu wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu ułatwienia osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Praktyki w Schkeuditz

    Pierwszy dzień w Schkeuditz to czas na poznanie nowych miejsc i ludzi. Elektrycy i mechatronicy pod opieką Anny Sobiło i niemieckiego przewodnika mieli okazję zobaczyć najważniejsze miejsca w Lipsku: kościół Św. Mikołaja, kościół Św. Tomasza, Stary Ratusz, Pasaż Medler. Pasaż ten jest znany przede wszystkim dzięki Piwnicom Auerbacha - miejscu akcji "Fausta" Goethego.

I w Berlinie

    W Berlinie opiekunka ze strony organizacji przyjmującej przekazała uczestnikom informacje na temat miejsc praktyk. Następnie wszyscy udali się na krótką wycieczkę po Berlinie, oglądając najciekawsze miejsca znane na całym świecie takie jak: Brama Brandenburska, Bundestag z zewnątrz, Cmentarz Żydowski i Mur Berliński. Następnie stażyści pojechali do firm, w których będą odbywać praktyki przez najbliższy miesiąc. Szybko musieli opanować stres i poznać sposoby korzystania z transportu publicznego w Berlinie. Pomocą służył im opiekun praktyk, Robert Małek.
Praktyki odbywają się w różnych firmach wybranych zgodnie z programami praktyk obowiązującymi w poszczególnych zawodach i zainteresowaniami uczestników.

     https://www.facebook.com/Berlink/

     https://www.facebook.com/Europejska-praktyka-jako-perspektywa-rozwoju-osobistego-i-zawodowego-1106069029424580/

    Dofinansowanie projektu z UE : 521 164,42 PLN. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu PO WER. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu PO WER nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.

 

21 stycznia 2016 roku zostały ogłoszone wyniki I etapu III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Uczniowie i uczennice Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z klas 2 D i 2 E od początku listopada do 20 grudnia 2015 roku realizowali projekty związane z tematem przewodnim konkursu – bezpieczeństwem i prywatnością w sieci. W I etapie konkursu wzięło udział ponad 100 zespołów.

W ramach I etapu konkursu uczestnicy i uczestniczki pod opieką Alicji Świder pracowali w grupach złożonych z 4 – 5 osób nad realizacją jednego z trzech wybranych przez siebie projektów:

  1. badawczego – zadaniem była diagnoza stanu wiedzy i umiejętności osób z otoczenia na temat bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  2. promocyjnego – w którym głównym zadaniem było zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii nakłaniającej do dbałości o bezpieczeństwo i prywatność w sieci,
  3. porównawczego – polegającego na zestawieniu dostępnych usług internetowych w różnych kategoriach oraz porównaniu ich pod względem możliwości sprawowania nad nimi kontroli.

Uczniowie z 2D : Marek Łoś, Krystian Palczak, Andrzej Klecha, Krystian Kowalik i Hubert Reichert opracowali temat promocyjny- kampanię pod hasłem „Bądź bezpieczny w Internecie”. Uczniowie z 2E: Ewelina Kruk, Kamil Wdowiak, Kacper Gleich i Joanna Gancarz wybrali temat badawczy, opracowali i przeprowadzili ankietę na temat bezpieczeństwa w sieci.

Czytaj więcej...

 

 

28 stycznia 2016 roku uczennice klasy 3E naszej szkoły – Klaudia Pachla oraz Anna Sztaba wzięły udział w etapie regionalnym Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs został zorganizowany w ramach programu edukacyjnego„Kultura bezpieczeństwa”, do którego szkoła przystąpiła w tym roku . Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przepisów prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Do konkursu uczennice przygotowywały się pod kierunkiem Katarzyny Przybylskiej oraz Katarzyny Słomiany.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Makaronem, pasjonatem wypraw i podróży. Wyprawy w różne części świata to jedna z wielu jego pasji, którymi zajmuje się od trzydziestu lat. W spotkaniu brały udział klasy: 1T, 2F, 3E. Podróżnik opowiadał o wyprawach do Indochin, Kostaryki i Panamy.

Podczas wyprawy do Indochin w ciągu sześciu tygodni odwiedził wraz ze swoimi towarzyszami m. in. Turkestan, Kirgistan, Karakol. Wspinali się po górach i po lodowcach. Dzięki spotkaniu młodzi ludzie wzbogacili swoją wiedzę na temat ludzi mieszkających w odległych zakątkach świata, ich kulturze, tradycjach, obyczajach i potrawach. Andrzej Makaron przedstawił również prezentację, na której umieścił fotografie różnych gatunków roślin występujących w Panamie i Kostaryce.

    Młodzież chętnie uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy realizują swoje marzenia i pasje.

     

Projekty okładek książek.

     Biblioteka szkolna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zorganizowała konkurs plastyczny na projekt okładki dowolnej książki.

Prace zostały wykonane techniką dowolną i złożone do oceny w terminie do 20 grudnia 2015 roku.

Do konkursu zgłosiły się uczennice z klasy 1 Zasadniczej szkoły zawodowej: Natalia Rębisz – wykonała dwie prace, Patrycja Kopacz i Bożena Wojtanowicz oraz Roksolana Ostrowska z klasy 1 T, technik obsługi turystycznej.

Komisja konkursowa wyróżniła wszystkie prace wręczając uczestnikom symboliczne upominki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Roksolany Ostrowskiej, uczennicy pochodzącej z Ukrainy z kl. 1T. Roksolana wykonała pracę farbami wodnymi, łącząc w projekcie dwie książki tej samej autorki Joanny Jagiełło: „Kawa z kardamonem” i „Czekolada z chilli”.

    Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, poznanie i połączenie czytania z przeniesieniem na obraz wizualny doznanych wrażeń świata zamkniętego w książce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

    Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. A wśród nich Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z Niska.

    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jako jedyna szkoła w powiecie niżańskim zostało uwzględnione w ogólnopolskim XVIII Rankingu Techników 2016 opublikowanego przez "Perspektywy". Na wyniki rankingu czekają dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

    Na 300 miejsc Technikum Elektroniczne zajęło 255 miejsce, a Technikum Informatyczne zajęło 279 miejsce. Placówka uzyskała tym samym status "Brązowej Szkoły". W rankingu maturalnym na 200 miejsc Technikum Informatyczne sklasyfikowane zostało na 74 miejscu. W województwie podkarpackim na 50, Technikum Elektroniczne zostało sklasyfikowane na 14 miejscu. Jako szkoła olimpijska Technikum Elektroniczne zajęło 110 miejsce na 200.

    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, popularny przez wiele lat „Elektryk” działa na rynku edukacji zawodowej od 65 lat, jest szkołą zawodową odnosząca sukcesy w wielu dziedzinach. Uczniowie RCEZ zdają maturę, podejmują dalsze kształcenie, zakładają firmy tworząc dla innych miejsca pracy. Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień elektrycznych SEP. Szkoła inspiruje i zachęca do rozwijania zainteresowań, pozwalających odnosić liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich, promuje młodzież aktywną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych ludzi (np. honorowe krwiodawstwo, akcje na rzecz domów dziecka, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

    Praktyki zawodowe odbywają w lokalnych firmach i na stażach realizowanych ze środków europejskich. W latach 2012- 2015 szkoła realizowała projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. W 2014 i 2015 uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik i technik elektryk odbywali praktyki zagraniczne w Schkeuditz k/Lipska (Niemcy) uczestnicząc w projekcie mobilności „ Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ramach programu Uczenie się przez całe życie przy wsparciu Komisji Europejskiej. Kolejna grupa 26 uczniów ( technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk) aktualnie przygotowuje się do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Schkeuditz k/Lipska i Berlina. Praktyki realizowane będą w 2016 i 2017 roku dzięki realizacji projektu pt„ Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego -projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 124600 EUR, co stanowi równowartość kwoty 521 164,42 PLN.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Więcej na stronie : http://www.perspektywy.pl/


    W dniu 16 stycznia 2016 roku o 18.00 uczniowie z pięciu klas maturalnych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku rozpoczęli bal studniówkowy w Hotelu Janów Borownica.

"Poloneza czas zacząć"

    Tymi słowami Karolina Kania i Rafał Kutyła, maturzyści Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zaprosili do obejrzenia poloneza Gości: Wicestarostę Powiatu Niżańskiego Adama Macha, Janusza Bronkiewicza, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego., Dyrektora RCEZ Marcina Pilarskiego oraz nauczycieli i rodziców.

Niezwykle wzruszający wiersz poświęcony pamięci zmarłego kolegi Jakuba Bąka z klasy 4 D odczytał Rafał Kutyła, następnie wszyscy zebrani uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

W dalszej części wieczoru głos zabierali: Adam Mach Wicestarosta Powiatu Niżańskiego, Marcin Pilarski Dyrektor RCEZ w Nisku oraz Krzysztof Bednarz Przewodniczący Rady Rodziców.

    W dalszej części wieczoru maturzyści wręczając bukiety kwiatów wyrazili wdzięczność dyrekcji szkoły i wychowawcom. Następnie rodzice zaprosili wszystkich na gorącą kolację, po której rozpoczęła się wspaniała zabawa do białego rana.

Obejrzyj galerię zdjęć.

   Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest szkołą, w której umiejętnie pozyskiwane są środki zewnętrzne przeznaczone dla młodzieży w celu uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i przygotowania uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie. Szkoła przystępuje do konkursów organizowanych przez różne instytucje m.in. Narodowy Bank Polski.

   Od 4 stycznia 2016 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej rusza projekt pt. Bank wiedzy ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski. Projekt ten uzyskał akceptację w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach realizacji projektu pt. Bank wiedzy ekonomicznej zaplanowane zostały następujące działania:

  • wszystkie klasy 1-3 technikum wezmą udział w 2- godzinnych warsztatach ekonomicznych;
  • powstaną 3 sekcje: radiowa, prasowa i konkursowa, w ramach których nasi uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę ekonomiczną i dzielić się nią z innymi poprzez redagowanie gazetki ekonomicznej, nagrywanie ekonomicznych audycji radiowych oraz organizowanie konkursów o tematyce ekonomicznej z cennymi nagrodami;
  • uczestnicy sekcji systematycznie współpracować będą z Tygodnikiem Sztafeta oraz Radiem Leliwa - wyjazdy do tych redakcji są nieodłącznym elementem działań sekcji, dodatkowo zaś wyjadą na wycieczkę do Rzeszowa, gdzie między innymi nauczą się rozpoznawać autentyczność znaków pieniężnych za pomocą profesjonalnych urządzeń;
  • zorganizowany zostanie Dzień Wiedzy Ekonomicznej połączony z konferencją o tematyce ekonomicznej oraz wystawą zdjęć z działań młodzieży.

Projekt dla uczniów RCEZ jest bezpłatny, wystarczą chęci i zaangażowanie w działaniu! Informujemy jednak, że liczba miejsc w sekcjach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie udzielają jego autorki i realizatorki: Katarzyna Słomiany i Katarzyna Przybylska.

 

    22 grudnia 2015 roku uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w Wigilii szkolnej. Tradycje świąteczne, bogaty repertuar kolęd zaprezentowali młodzi artyści. Życzenia świąteczne złożyli: Marcin Pilarski, dyrektor RCEZ, ks. Franciszek Grela, proboszcz parafii św. Józefa w Nisku oraz Jakub Gębala w imieniu Samorządu Uczniowskiego. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” wszyscy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

 

Obejrzyj galerię zdjęć.

 

16 grudnia 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w  Nisku odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce. Skład zespołu: Dominika Janiec , Katarzyna Stępień , Natalia Pałamarz i Paulina Buńko z 4B, Kamila Pawłowska - 2F1, Monika Zawada 2E2, Aleksandra Kopeć - 2F2, Natalia Masłowska -2AZ, Ewa Łubik -3AZ i Dorota Jarosz z 3E.
Opiekunowie: Regina Chudzik i Edyta Maziarz.

 

Obejrzyj galerię zdjęć.

    20 grudnia 2015 r. na placu obok kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Nisku odbyło się Spotkanie Wigilijne, którego pomysłodawcą było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, a współorganizatorem Parafia pw. św. Józefa.
Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą, a następnie wszyscy zgromadzeni goście przenieśli się na plac obok  kościoła parafialnego. Tradycyjne kolędy, opłatek i życzenia świąteczne wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój. Kolędy śpiewali: młodzież z NCK „Sokół”, zespół Janki z Jarocina, a także uczniowie RCEZ pochodzący z Ukrainy, którzy zaśpiewali kolędy w swoim języku. Wspólnemu kolędowaniu towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych i degustacja tradycyjnych potraw, których przygotowanie było możliwe dzięki życzliwości Intermarche w Nisku i restauracji „Przytulna”.

Obejrzyj galerię zdjęć.

czyli wycieczka do Sandomierza

    W dniu 15 grudnia 2015 r klasa 1T – technik obsługi turystycznej wyjechała na wycieczkę dydaktyczną do Sandomierza. Każdy uczestnik wycieczki był przygotowany do zwiedzania, uczniowie samodzielnie przygotowali informacje i ciekawostki o najważniejszych zabytkach, miejscach wartych polecenia w Sandomierzu.

Plan wycieczki obejmował przejście przez Wąwóz Królowej Jadwigi, podziemną trasę turystyczną, zabytkowe kościoły i Muzeum Diecezjalne.

Następnie kościoły: św. Pawła, św. Michała, podziemna trasa turystyczna, Brama Opatowska, Rynek Sandomierski, Muzeum Diecezjalne . Wszystkie miejsca z wielkim zainteresowaniem poznawali uczniowie 1 T, którzy w większości pochodzą z Ukrainy i takie wyjazdy są okazją do poznawania Polski i polskiej kultury.

Szczególną atrakcją stało się spotkanie z gwiazdami popularnego serialu „Ojciec Mateusz”, w tym z Arturem Żmijewskim, popularnym aktorem filmowym i teatralnym. Zainteresowani zebrali autografy i zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Kolejnym ciekawym miejscem była Galeria Autorska Cezarego Łutowicza. W Galerii Pan Cezary Łutowicz opowiadał o swojej pracy i krzemieniu pasiastym zwanym kamieniem optymizmu. Na zakończenie wizyty uczniowie obejrzeli ciekawe eksponaty w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.

    Wycieczkę dla młodzieży zorganizowali: Roman Podgórski, Edyta Maziarz i Alicja Świder.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W piątek 11 grudnia 2015 r. klasy 1D i 3D uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do portu lotniczego Rzeszów - Jasionka i Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pierwszy etap wycieczki obejmował zwiedzanie portu lotniczego w Jasionce. Uczniowie zostali oprowadzeni po terminalu oraz zapoznani z zasadami przeprowadzania odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa. Zorganizowano również dla nich spotkania z przedstawicielami służb pracujących na terenie portu lotniczego, czyli Służby Ochrony Lotniska, Straży Granicznej oraz Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej. Następnie młodzież miała wyjątkową okazję zwiedzić nowy, potężny hangar, w którym od stycznia przyszłego roku będą wykonywane przeglądy techniczne i naprawy samolotów pasażerskich. Ten nowoczesny obiekt jest w stanie przyjąć poza Airbusem A380 wszystkie spotykane obecnie modele statków powietrznych.

Kolejnym punktem wycieczki był udział uczniów w zajęciach pokazowych przeprowadzonych w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po przyjeździe do Kielnarowej, gdzie mieści się siedziba Centrum, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich uczestniczyła w warsztatach z robotyki, natomiast druga zapoznawała się ze sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanym przez studentów informatyki do tworzenia i obróbki grafiki 3D. Zajęcia dla młodzieży z RCEZ prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ – mgr inż. Roman Korosteński oraz pochodzący z Racławic mgr Łukasz Bis.

Obejrzyj galerię zdjęć.

„Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana
Jakżeż wielka jest Twoja rana
Jakżeż długo cierpienie Twe trwa!”

/Karol Dąbrowski/

    13 grudnia 2015 roku obchodzimy 34 rocznicę wprowadzenia w państwie polskim stanu wojennego przez władze komunistyczne. Władzę przejęła wówczas Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na której jej czele stanął gen. Wojciech Jaruzelski.Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in. godzinę milicyjną (do maja 1982), zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych (niektóre rozwiązano, np. "Solidarność", Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ZASP, ZLP, w innych dokonano zmian w kierownictwie, np. w Stowarzyszeniu PAX).Zmilitaryzowano główne działy gospodarki, zakazano zmian miejsca pobytu, wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym. Działaczy Solidarności, opozycji politycznej oraz kilkunastu reprezentantów władzy sprzed sierpnia 1980 internowano (łącznie ok. 10 tys. osób).

    Uczestników wystąpień protestacyjnych, działaczy konspiracji, członków Solidarności zwalniano z pracy, szykanowano, zniesławiano, nakłaniano do "deklaracji lojalności". Przy współpracy Służby Bezpieczeństwa prowadzono weryfikację pracowników sądów, oświaty, administracji, środków przekazu. Społeczeństwo w szerokim zakresie podjęło bojkot kontrolowanych przez władze organizacji i instytucji, powstał podziemny ruch prasowo-wydawniczy, niezależny obieg informacji (np. radio "Solidarność").

    Szeroką akcję pomocy prześladowanym przez władze prowadził Kościół katolicki. Podziemną "Solidarność" moralnie i materialnie wspierały międzynarodowe organizacje (m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy) i centrale związkowe. USA zastosowały w stosunku do PRL sankcje ekonomiczne.

    Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej (spadek produkcji, brak towarów na rynku, system kartkowej dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby) i politycznej (presja międzynarodowej opinii publicznej) stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982, zniesiony 22 lipca 1983 (przy czym represyjne praktyki i część ustawodawstwa przetrwały do 1989), a w lutym 1992 Sejm uznał jego wprowadzenie za nielegalne.

    W naszej szkole można zobaczyć wystawę poświęconą tym wydarzeniom (II piętro obok pokoju nauczycielskiego). Wystawa oprócz zdjęć z tego okresu zawiera poezję stanu wojennego. Wystawę przygotowały Anna Brak i Anna Pucko, dekoracje Halina Wiącek.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Finał projektu SZLACHETNA PACZKA

    Już po raz kolejny Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej dołączył do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka", pomagając losowo wybranej rodzinie z Niska. Dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego i całej społeczności szkolnej, udało się uzbierać wiele darów, które zaspokoją podstawowe potrzeby rodziny, szczególnie w tym niezwykle ważnym okresie Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie spakowali paczki, w których znalazły się m.in.: środki czystości, artykuły dziecięce, żywność trwała, obuwie, przybory szkolne i wymarzone, świąteczne prezenty dla dzieci. W najbliższy weekend trafia one do Pani Dżesiki wraz z dziećmi. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do tej wspaniałej akcji.


V Turniej Mikołajkowy rozstrzygnięty

    V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej został zorganizowany, aby wesprzeć działania na rzecz Szlachetnej Paczki. W V Turnieju Mikołajkowym wzięło udział 16 drużyn, które rozegrały ze sobą mecze w piłkę nożną. W finale spotkały się zespoły: 4C – Grzegorz Sobótka, Rafał Kutyła, Igor Zając, Wiktor Kozioł, Jakub Krawiec, Daniel Kostka i Łukasz Mierzwa i 3A : Dawid Sudoł, Adrian Wytrzęś, Bartłomiej Zaguła, Piotr Kotuła, Krzysztof Szuba, Tomasz Dziedzic, Jakub Kowal i Mateusz Kozioł. W meczu wygrała drużyna 4C i awansowała do finału, w którym zmierzyła się z reprezentacją nauczycieli. Mecz przy gorącym dopingu młodzieży zakończył się pewną wygraną uczniów 15:2. Najlepszym bramkarzem turnieju został Damian Sobiło z 1B, najwięcej bramek zdobył Grzegorz Sobótka z 4C, najlepszym zawodnikiem Wojciech Tyczyński z 4D. Zawodnicy obu drużyn otrzymali nagrody od dyrektora szkoły, Marcina Pilarskiego - okolicznościowy tort.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku już po raz kolejny włącza się w przedświąteczną akcję charytatywną. Już 04.12.2015 r. (piątek) Samorząd Uczniowski w czasie imprez w szkole: Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej oraz wizyt św. Mikołaja w klasach będzie zbierać pieniądze i dary rzeczowe dla potrzebującej rodziny z Niska.

    O co chodzi w Szlachetnej Paczce?
    SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli sobie radzić w życiu. Od 15 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy.

    Poezja jest rodzajem muzyki, trzeba ją słyszeć, by móc o niej sądzić – Wolter

    W niezwykły świat poezji nawiązującej do jesieni, przemijania przenieśli się uczestnicy spotkania poetycko-muzycznego „Jesienna zaduma”, które odbyło się 30 listopada 2015 w auli szkolnej r. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w który włączyli się uczniowie i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

    „Jesienna zaduma” to inicjatywa mająca na celu promocję czytelnictwa wśród młodzieży . Uczniowie z klas 3E, 2B i 2F wspólnie z nauczycielkami Anną Brak, Elżbietą Boukurbane odczytali wybrane wiersze poświęcone jesieni i zaśpiewali ulubione piosenki. W czasie spotkania Elżbieta Boukurbane, która jest niżańską poetką, malarką oraz nauczycielką wiedzy o kulturze, zaprezentowała swoje wiersze. Przy stolikach zasiedli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się Marcin Pilarski, dyrektor RCEZ, Beata Józefczyk, wicedyrektorka oraz uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie i nauczyciele. Uczennice klas wielozawodowych zadbały o obsługę gości oraz fryzury występujących koleżanek i kolegów. Spotkanie poetycko-muzyczne było okazją do zaprezentowania wybranych zbiorów biblioteki szkolnej RCEZ i Biblioteki Pedagogicznej w Nisku.

    W czasie spotkania poetycko-muzycznego zostały wręczone nagrody uczennicom klasy 2AZ, które uczestniczyły w nietypowych lekcjach języka polskiego z elementami konkursu pod nazwą „Współczesne stylizacje bohaterek literackich”. Nagrody ufundowała restauracja „ Przytulna” i otrzymały je za I miejsce - Natalia Robutka, II - Karolina Maziarz i III - Aleksandra Rzekęć. Nagrody przyznała i zakupiła akcesoria fryzjerskie również Monika Pest dla uczennic : I miejsce Natalia Robutka i dwa II miejsca dla Lucyny Gołąbek i Justyny Zakrzewskiej. Nagrodę też otrzymała Katarzyna Walczak, która wzięła udział w głosowaniu FB. Działania w konkursie oceniane były przez jury szkolne w składzie : Grażyna Czyż, Anna Brak, Halina Wiącek i Anna Banach z Biblioteki Pedagogicznej w Nisku.

    Konkurs „ Współczesne stylizacje bohaterek literackich” oraz spotkanie „Jesienna zaduma” przygotowała Anna Pucko we współpracy z Grażyną Czyż, Haliną Wiącek i Anną Banach.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    25 listopada 2015 r uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły uczestniczyli w etapie szkolnym Olimpiady Solidarności. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło piętnastu uczniów, którzy rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Piotr Żurawski, uczeń klasy 3A oraz Robert Węglarz, uczeń klasy 3D.

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to ogólnopolski, cykliczny konkurs wiedzy historycznej, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

    Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska. Konkurs upowszechnia wśród młodzieży wiedzę na temat historii najnowszej Polski, przybliża polskie dziedzictwo historyczne i polski dorobek kulturowy.

czyli nietypowe lekcje języka polskiego

    Nietypowe lekcje z języka polskiego z elementami konkursu noszące nazwę „Współczesne stylizacje bohaterek literackich” to wydarzenie, w którym udział wzięły uczennice klas wielozawodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Zadaniem uczennic, które kształcą się w zawodzie fryzjer było wybranie z literatury dowolnej bohaterki a następnie jej wystylizowanie współcześnie (fryzura, makijaż, ubiór). - Akcję przeprowadziliśmy w szkole a uczennice przyjęły propozycję z ogromnym entuzjazmem- dodaje Anna Pucko, pomysłodawczyni i organizatorka przedsięwzięcia, nauczycielka języka polskiego.
Prace oceniało jury w składzie: Anna Brak, Grażyna Czyż, Halina Wiącek z RCEZ oraz Anna Banach z niżańskiej filii biblioteki pedagogicznej. Szczególne wyróżnienia przygotowała Pani Monika Pest, właścicielka Salonu Fryzjerskiego „Monika” w Ulanowie, która bez zastanowienia wsparła inicjatywę i wraz z właścicielami restauracji „Przytulna” ufundowała nagrody. Wręczenie nagród uczestniczkom konkursu nastąpi 30 listopada w RCEZ w Nisku, podczas spotkania poetycko-muzycznego ”Jesienna zaduma”. Będzie to kolejna akcja z uczniami zorganizowana przez polonistki i bibliotekarki, mająca na celu promocję czytelnictwa w środowisku szkolnym i lokalnym.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.