Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

erasmus logotyp

Na usługę transportową grupy 24 uczniów i 2 opiekunów w związku z projektem „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie”,  program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe.

ik pdf Umowa przewozu osób

ik pdf Zaproszenie do składania ofert

PO WER logotypy

NA REZERWACJĘ I ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH DO/Z HISZPANII oraz transfery na/z lotniska dla grup 18 osób i 2 osób w ramach projektu „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

ik pdf Zaproszenie do składania ofert

Nisko, dnia 14 lipca 2017 r.

SAG.26.16.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA

    W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

za cenę:
1. 9,00 zł/osobę brutto
2. 5,00 zł/osobę brutto
termin płatności – 14 dni
różnorodność surówek lub jarzyn
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 60 pkt

Liczba pkt
w kryterium
termin płatności
20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn
20 pkt

1

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

60 pkt

20 pkt

20 pkt

    W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
mgr Wacław Piędel

Copyright © 2015. All Rights Reserved.