Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 36

Wczoraj 172

W ostatnim tygodniu 1113

W ostatnim miesiącu 585

Wszystkich 788377

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

Nisko, dnia 3 grudnia 2019 r. 

SAG.26.17.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 
kwoty 30.000 euro

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Powiat Niżański, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko, NIP 602 012 11 64 – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 1, reprezentowany przez mgr Wacława Piędla – Dyrektora, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

2. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

  • Przedmiot zmówienia: 
    Dostawa 15 zestawów komputerowych (nowych) zgodnych z załączoną specyfikacją.

3.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 13.12.2019 r. do godz. 1000 (osobiście, pisemnie – listem lub emailem – zamowienia@rceznisko.pl) na formularzu jak w załączniku.

4. Otwarcie ofert nastąpi w RCEZ w Nisku w dniu 13.12.2019 r. o godz. 1015.

mgr Wacław Piędel

Dyrektor

Pobierz:

ik pdf Specyfikacja techniczna

ik pdf Formularz ofertowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

ustawy nie stosuje się

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.)

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko, NIP: 6020132156 reprezentowane przez Edytę Maziarz –  Prezesa oraz Andrzeja Habigiera - Wiceprezesa.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE  

Na robotę budowlaną pt „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” - zgodnie z zapytaniem ofertowym.

  1. Przedmiot zamówienia

„Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” :

- zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Nawierzchnia z kostki betonowej chodników,

Elementy małej architektury,

Altana sześcioboczna o konstrukcji stalowej kryta blachodachówką.

Przedmiot zamówienia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8;00 do 15;00, Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko.

  1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym projekt umowy.

- kosztorys ofertowy

  1. OFERTĘ należy:

1) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12;00 (osobiście, listem, faksem 
lub e – mailem) na formularzu oferty.

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

  1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019r. o godz. 12;10
  2. oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

                                                                                                  Prezes 
                                                                               SPAiP RCEZ w Nisku
                                                                                  mgr Edyta Maziarz

Pobierz:

ik pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ik pdf WZÓR UMOWY

ik pdf PRZEDMIAR ROBÓT

ik pdf PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ik pdf PRZEKRÓJ P-01

ik pdf RZUT KONSTRUKCJI DACHU ALTANY

ik pdf RZUT PRZYZIEMIA ALTANY

ik pdf ALTANA RZUT DACHU

ik pdf RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH

ik pdf ELEWACJA E-01

ik pdf ELEWACJA E-02

ik pdf ELEWACJA E-03

ik pdf ELEWACJA E-04

ik pdf PROJEKT TECHNICZNY

ik pdf PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ

ik pdf WIDOK KONSTRUKCJI ALTANY 1:25

Ogłoszenie nr 626761-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: "Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Pobierz:

ik pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ik pdf OGŁOSZENIE

SAG.26.14.2019                                                                                   Nisko, dnia  30.10.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro ustawy nie stosuje się

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.)

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Niżański, Plac Wolności 2, 37-400, NIP: 602 012 11 64 – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko, reprezentowany przez mgr Wacława Piędla – Dyrektora, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Niżańskiego.

2. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE  

Na robotę budowlaną pt „Remont kapitalny ogrodzenia RCEZ w Nisku od strony ul. Sandomierskiej etap I” 
- zgodnie z zapytaniem ofertowym”

3. Przedmiot zamówienia

„Remont kapitalny ogrodzenia RCEZ w Nisku od strony ul. Sandomierskiej etap I” - zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Roboty rozbiórkowe ogrodzenia 55,0 mb,

- Budowa nowego ogrodzenia 55,0 mb.

Przedmiot zamówienia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8;00 do 15;00, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko.

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym projekt umowy.

- kosztorys ofertowy

5. OFERTĘ należy:

1) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 12:00 (osobiście, listem, faksem lub e – mailem) na formularzu oferty.

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: „Remont kapitalny ogrodzenie RCEZ w Nisku od strony ulicy Sandomierskiej”.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019r. o godz. 12:10

7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

ik pdf PRZEDMIAR ROBÓT NR 55/2019

ik pdf WZÓR UMOWY

ik pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                              Dyrektor RCEZ
 
                                                                                       mgr Wacław Piędel

 

Ogłoszenie nr 510182982-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: "Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od w września 2019r. do 31 grudnia 2019r."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578512-N-2019

 

ik pdf szczegóły Ogłoszenia....

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.