Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

wesp KOMB 2017 Jednostka Strzelecka 2096 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Nisku zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Niska o włączenie się w zbiórkę artykułów żywnościowych dla byłych żołnierzy Polski Podziemnej (Armii Krajowej, WiN-u, Narodowych Sił Zbrojnych) i ich rodzin mieszkających na kresach Rzeczpospolitej (obecne tereny Ukrainy, Litwy i Białorusi)

Zbiórka prowadzona będzie od 11 grudnia do 22 grudnia 2017 r. w ramach dorocznej ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom” organizowanej i koordynowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen,  które od lat pomaga Polakom mieszkającym na kresach. 

 

lista art17Lista najbardziej potrzebnych artykułów o wydłużonej przydatności do spożycia, zamieszczona jest na ulotkach stowarzyszenia Odra-Niemen.

Punkt odbioru towarów znajduje się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, od godz. 8:00 do 16:00 w dni  powszednie.

Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia Odra –Niemen:http://www.odraniemen.org

 

erasmus logotyp

24726762 1891400594222731 1704505275 n4 grudnia 2017 r. rozpoczęła się w Detvie na Słowacji pierwsza mobilność uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach projektu „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” Erasmus+, sektor Edukacja szkolna.

Do wyjazdu na spotkanie młodzieży w Detvie zakwalifikowali się: Kamil Fusiek, Wiktor Karaś, Michał Kilańczyk, Patryk Lewandowski, Sebastian Kubik i Jakub Turański.

W pierwszym dniu pracy w szkole uczniowie przedstawili  przygotowane wcześniej prezentacje, które dotyczyły: najciekawszych wydarzeń oraz oferty edukacyjnej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kultury polskiej i własnych zainteresowań.  Również  grupy uczestników ze Słowacji, Czech i Rumunii prezentowały swoje znane i nieznane miejsca, obyczaje i kulturę.

Projekt prowadzony jest w języku angielskim i językach narodowych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Podczas kolejnych dni realizowany będzie uzgodniony program kulturowy obejmujący m.in. tradycje kuchni słowackiej, typowy taniec, warsztaty rękodzieła oraz wycieczkę do Bańskiej Sczawnicy. 

DSCN5383 DSCN5391 DSCN5395 DSCN5416 IMG 0089

test pierw pomoc17

Nisko, dnia 5 grudnia 2017 r.

SAG.26.21.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

POSTĘPOWANIA

 

            W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte –  wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Zgrany Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

za cenę:

  1. 9,00 zł/osobę brutto
  2. 6,50 zł/osobę brutto

termin płatności – 14 dni

różnorodność surówek lub jarzyn

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena  60 pkt

 

Liczba pkt

w kryterium

termin płatności 20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn

20 pkt

1

Restauracja Zgrany Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

 

60 pkt

20 pkt

20 pkt

            W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                     Dyrektor

                                                                                  mgr Wacław Piędel

logo statystyczna17

1 grudnia 2017 roku 18 uczniów z klasy 3E oraz 2 uczniów z klasy 4 F wzięło udział w zawodach szkolnych II Olimpiady Statystycznej.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Jest to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, który uruchomiony został w roku szkolnym 2016/2017.Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody I stopnia (szkolne) polegały na rozwiązaniu w trybie on-line testu złożonego z pytań i zadań, przygotowanych przez Komitet Programowy. Test trwał 45 minut, składał się z 29 pytań, podzielonych na trzy części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne. Aplikacja automatycznie zapisywała wybrane odpowiedzi, zarówno po przejściu do kolejnych części testu, jak i po upływie czasu. Zawody zostały przeprowadzone w pracowniach komputerowych. W celach testowych przeprowadzone zostało próbne połączenie uczniów z aplikacją związane z udostępnieniem opcji logowania. W trakcie zawodów szkolnych pomocą techniczną uczniom służyli nauczyciele przedmiotów informatycznych: Pan Leszek Wośko i Pan Leszek Bednarz. Koordynatorem zawodów szkolnych była Pani Grażyna Habigier-Pipska.

Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna zakwalifikowała trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych było uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na zawodach okręgowych będą reprezentować: Irena Yaschuk, Tetiana Kalchenko i Katarzyna Bajek, uczennice klasy 3E.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.