Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

iw 18paragraf9 listopada 2017 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmował następujące dziedziny nauki: prawoznawstwo, prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, historię państwa i prawa oraz wiedzę o społeczeństwie. Celem interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej przede wszystkim-państwa, prawa, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka a również podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie podstaw praworządności i szacunku dla prawa.

W I etapie Olimpiady uczestniczyło 9 uczniów naszej szkoły (z klas II T oraz II A) spośród których-7 zakwalifikowało się do II okręgowego etapu, ustalonego na dzień 7 marca 2018 r. przez Komisje Okręgowe w poszczególnych województwach.

Iwona Stefańska

IMG 8732W dniu 8 grudnia 2017 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się II Konferencja Ekonomicznej pod hasłem „Spokojnie to tylko ekonomia”. Wydarzenie to jest kontynuacją realizowanego w naszej szkole projektu  „Bank wiedzy ekonomicznej”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Konferencję rozpoczęli  krótkim przemówieniem Pan Wacław Piędel, dyrektor RCEZ oraz Pani Katarzyna Przybylska, szkolny koordynator projektu.

 

IMG 8738W Konferencji  Ekonomicznej uczniowie uczestniczyli w wykładach, w trakcie których zaproszeni prelegenci mówili o ważnych kwestiach z zakresu ekonomii, w tym:

 • „System podatkowy w Polsce”– Pani Mariola Baran, Urząd Skarbowy w Nisku;
 • „Bezpieczne inwestowanie” – Pani Joanna Świercz Nadsański Bank Spółdzielczy SANBank w Stalowej Woli;
 • „Ekonomia społeczna szansą wejścia na rynek pracy dla ludzi młodych” – Pani Anna Warchoł, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, oddział terenowy w Nisku.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 131 uczniów.

                                                                                                                       Katarzyna Przybylska

IMG 8742 IMG 8753 IMG 8755 IMG 8762

IMG 8767 IMG 8783 IMG 8785 IMG 8799

IMG 8802 IMG 8809 IMG 8817 IMG 8821

Pod tym hasłem odbyło się spotkanie Doroty Braziewicz, koordynator konkursu z młodzieżą Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Spotkanie, które zorganizował Marian Chrapko - nauczyciel i opiekun młodych naukowców, miało na celu podsumowanie ostatniej edycji konkursu i promocję E(x)plory 2018. Dorota Braziewicz zachęcała do uczestniczenia w konkursie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli-opiekunów. Dyrektor szkoły Wacław Piędel przypomniał, że młodym naukowcem może zostać każdy kto ma pomysł i pasje. Kolejne edycje pokazują, że warto brać udział w festiwalach i wydarzeniach naukowych gdyż oprócz nagród głównych 10.000 zł, 7.000 zł. i 5.000 zł. zdobywa się spore doświadczenie oraz poznaje wybitnych naukowców. Podczas spotkania głos zabrał również uczeń Mateusz Chmiel, który ma za sobą wielokrotny udział w konkursie. Jego ostatnia praca, którą wykonał wraz z kolegami: Mikołajem Kuziorą i Szczepanem Wołoszem, zakwalifikowała się tym razem do europejskiego konkursu naukowego. Przypominamy, że zgłoszenia do najnowszej edycji przyjmowane są do 31 grudnia, a udział w projekcie jest bezpłatny.

e ek eks eksp 

ekspl eksplo eksplor eksplory

Gmina Nisko w październiku 2017r. przystąpiła do realizacji piątej edycji projektu pn. „Razem chrońmy nasze powietrze”. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie „EKOSKOP”, proekologiczna organizacja pożytku publicznego z Rzeszowa.

Projekt „Razem chrońmy nasze powietrze” ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Nisko na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na stan naszego zdrowia.

W ramach projektu młodzież  klasy 1 E Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej brała udział w happeningu o nazwie „Czyste powietrze dla wszystkich”, który odbył się 29 listopada 2017 r. na Placu Wolności w Nisku. Uczniom i  nauczycielom bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie plakatów i transparentów oraz udział w realizacji projektu pn. „Razem chrońmy nasze powietrze”.

Joanna Król-Turek

24581065 2085252015094286 1578091169 n 24581202 2085252051760949 914734453 n 24581237 2085251995094288 1371915016 n 24581237 2085252071760947 1452100891 n 24726867 2085252048427616 1023437727 n

24740382 2085251951760959 1904963621 n 24740403 2085251998427621 170189790 n 24740574 2085252011760953 1214477141 n 24740795 2085251968427624 1861466594 n   24824234 2085252038427617 252746259 n

24824280 2085251955094292 522234215 n 24824342 2085252068427614 22915714 n  24824658 2085252028427618 1966237950 n   24829330 2085251961760958 1238713037 n   24829349 2085252021760952 894866614 n 

olEliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbyły się w naszej szkole 7 grudnia br., trwały 60 minut i rozpoczęły się o godz. 9.00 (równocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju). Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Cele Olimpiady Przedsiębiorczości są następujące:

 • Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz czynnikami warunkującymi i definiującymi sukces w biznesie (czyli tematyką hasła przewodniego OP13).
 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
 • Rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
 • Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych udziałem
  w olimpiadzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia się oraz podnoszenia wiedzy
  i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy i wzmacniania umiejętności
  z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze.
 • Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji.

oliTak różnorodne cele Olimpiady powodują, że uczestnicy są oceniani nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności jej przełożenia na praktyczne umiejętności, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady.

Hasło tegorocznej edycji to: Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 10 uczestników z klas: 3E - 9; 2D -1, kształcących się w zawodach branży ekonomicznej i informatycznej. Najlepsze wyniki uzyskali: Katarzyna Bajek z klasy 3E i Tomasz Dziura z klasy 2D.

Uczestnicy Olimpiady wykazali się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne.                                                                            

G.Habigier-Pipska

Copyright © 2015. All Rights Reserved.