Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z w ramach projektu „Czas na rower!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało wycieczkę rowerową „Wyprawa do leśnego skarbca”. Uczestnicy wycieczki jechali szlakiem rowerowym w Lasach Janowskich, który jest częścią tras Szlaku Rowerowego Roztocza - łączy się poprzez szlak rowerowy wokół powiatu janowskiego. „Wyprawa do Leśnego Skarbca” nawiązuje do hasła promocyjnego Janów Lubelski- Leśny skarbiec. Uczniowie i nauczyciele zwiedzali najciekawsze miejsca Lasów Janowskich o dużych walorach historycznych i krajobrazowych, mijając śródleśne wioski agroturystyczne. W tej wycieczce rowerowej wzięło udział 10 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, a opiekunami podczas tej wyprawy byli Edyta Maziarz i Roman Podgórski. Wyprawę zakończono wspólnym posiłkiem w miejscowości Pikule, którym była popularna wśród turystów golonka.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku podpisało patronacką umowę z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli.

Na mocy porozumienia pracownicy banku będą prowadzić lekcje, ucząc młodzież świadomego korzystania z produktów i usług finansowych. Również dzięki współpracy uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktyk w NBS w Stalowej Woli a także w filiach, które znajdują się w wiekszości gmin powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Ponadto nauczyciele będą mieli dostęp do scenariuszy zajęć o finansach oraz do konkursów rozwijających wiedzę o oszczędzaniu.

Jak informuje dyrektor Wacław Piędel współpraca rozpocznie sie już w tym roku ze względu na funkcjonujące w szkole klasy ekonomiczne, uczące się przedsiębiorczości lub działalności gospodarczej. W programie nauczania jest także bankowość a zajęcia z tej dziedziny z udziałem pracowników NBS w Stalowej Woli rozpoczną się już niebawem.

NBS w Stalowej Woli oferuje m.in. szkole dostęp do platformy TalentowiSKO.pl a jego głównym zadaniem jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy o finansach oraz odniesienie ich do codziennych potrzeb.


    Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z w ramach projektu „Czas na rower!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało nabór, a następnie przeprowadziło szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym”. Uczestnikami byli uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie rowerów i rowerzystów.
 2. Ogólne zasady ruchu drogowego.
 3. Włączanie się do ruchu i pierwszeństwo przejazdu.
 4. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów.
 5. Ruch rowerów w kolumnie.
 6. Znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące rowerów.
 7. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego rowerów.
 8. Zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów. Przyczyny i skutki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów.
 9. Postępowanie w razie wypadku drogowego.

    Uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, dzięki czemu będą mogli bezpiecznie poruszać się nie tylko podczas szkolnych wycieczek rowerowych, ale również w trakcie codziennego poruszania się rowerami na drogach.

    W zajęciach uczestniczyło 40 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji zawodowej, a szkolenie przeprowadziła Edyta Maziarz.

Obejrzyj galerię zdjęć.


    Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z w ramach projektu „Czas na rower!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało nabór, a następnie przeprowadziło kurs kierowników wycieczek szkolnych dla nauczycieli RCEZ. Był to kurs 10-cio godzinny przeprowadzony zgodnie z odpowiednim programem przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu odział w Tarnobrzegu.


W trakcie kursu zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

 1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej.
 2. Organizacja wycieczek szkolnych.
 3. Obowiązki kierownika wycieczek.
 4. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.
  5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

    W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN potwierdzających uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. Nauczyciele nabyli niezbędną wiedzę z zakresu kierowania wycieczkami szkolnymi potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Pod koniec października uczniowie klasy 2E, kształcący się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w wycieczce przedmiotowo-dydaktycznej do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Wycieczka została zorganizowana w ramach przedmiotów: Podstawy przedsiębiorczości i Pracownia ekonomiczna. Organizatorkami lekcji w tej formie były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Habigier - Pipska oraz Joanna Król - Turek.

Uczniowie zostali zapoznani z funkcjami banku centralnego, zabezpieczeniami banknotów oraz sposobami sprawdzania ich prawdziwości. Mieli również możliwość wymiany monet 2- i 5-złotowych na monety okolicznościowe. Szczególnie zainteresowała ich wystawa: „Drogi do wolności”, poświęcona historii pieniądza w Polsce.

Oddział Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie umożliwia wzbogacanie swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wykonywania w przyszłości praktycznych zadań wynikających z kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w oddziale banku centralnego, nowoczesne urządzenia do wykrywania fałszywych banknotów, a także sposób niszczenia banknotów, wycofywanych z obiegu. W ciekawy i interesujący sposób dowiedzieli się jaki jest zakres zadań banku centralnego w państwie oraz w jaki sposób przechowywane są depozyty – informuje Grażyna Habigier-Pipska. Wycieczka przedmiotowo-dydaktyczna pozwala skonfrontować wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością, a uzyskane informacje można wykorzystać na lekcjach.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.