Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ed bezp loga

Starosta Niżański

serdecznie zaprasza

uczniów klas gimnazjalnych, LO i RCEZ w Nisku na

 

 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

pn: „Ruch to zdrowie”

który odbędzie się

w dniu 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

o godz. godz. 9:00 na hali RCEZ w Nisku, ul. Sandomierska 1

Zawody organizowane są w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego  w 2017 roku  z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Na zgłoszenia zespołów czekamy do dnia 6 grudnia 2017 r.

                  - tel. : 15 8412506

                     - mail.: rcez@rceznisko.pl

ik pdf Regulamin turnieju

Młodzież Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uczestniczyła w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej przez Biuro Poselskie Posła Rafała Webera w dniu 24 listopada br. Wycieczka była nagrodą dla laureatów Konkursu wiedzy o parlamencie RP, również organizowanego przez posła Rafała Webera. W wyjeździe brali udział uczniowie z RCEZ w Nisku, LO w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Rudniku n/Sanem oraz młodzież z Zespołu Szkół w Gorzycach. Naszą szkołę reprezentowało ośmiu laureatów: Kamila Sagan 3B, Paweł Iskra 3B, Natalia Sajbura 2T, Andrii Yurkiv 3A, Karol Madej 3A, Kacper Bednarz 3A, Kacper Pająk 3A i Mateusz Chmiel 4B, pod opieką Anny Brak. Uczniowie zwiedzili Parlament RP i uczestniczyli w jego obradach. Bardzo miłym zaskoczeniem było powitanie nas przez Marszałka Kuchcińskiego. Młodzież na żywo mogła zaobserwować emocje towarzyszące głosowaniom oraz wymianę zdań między posłami. Uczestnicy wycieczki zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z posłem Rafałem Weberem oraz Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, który także wtedy przebywał w sejmie. Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Uczniowie zdobyli dużo informacji na temat mrocznej historii prześladowań politycznych. Mogli także odwiedzić celę Witolda Pileckiego i zobaczyć ścianę śmierci gdzie dokonywano egzekucji na więźniach. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które ufundowane zostało przez Powiat Niżański. Uczestnikom wycieczki towarzyszył osobiście poseł Rafał Weber, a całe wydarzenie było świetną lekcją historii i wiedzy o społeczeństwie. 

DSCN2891 DSCN2894 DSCN2895 DSCN2900 DSCN2906

DSCN2926 DSCN2928 DSCN2934 DSCN2950 DSCN2973

IMG 0026

Już po raz drugi społeczność Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  w dniu 24 listopada 2017 r. wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Komisję Europejską pn. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W wydarzeniu uczestniczyli gimnazjaliści z Grobli, Starego Nartu, Cholewianej Góry i Gimnazjum nr 2 w Nisku wraz ze swoimi opiekunami(ponad 70 osób). Gimnazjalistów  przywitał dyrektor RCEZ, Wacław Piędel. W swoim wystąpieniu zachęcał do zapoznania się z ofertą edukacyjną, rozmów z uczniami i nauczycielami szkoły.

Uczniowie Elektryka pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowali informacje na temat zawodów oferowanych przez szkołę oraz demonstrowali ćwiczenia przy zastosowaniu urządzeń z pracowni zawodowych.

Kierownik kształcenia praktycznego, Bartłomiej Winogrodzki zaprezentował pełną ofertę edukacyjną szkoły oraz zapoznał Gości z możliwościami jakie daje szkoła poprzez realizowane projekty mające na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Projekt 9.4 „„Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”, ktorego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 140 uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Program edukacyjny Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, realizowane w szkole projekty prezentowali uczestnicy praktyk zagranicznych w Niemczech, Michał Żoczek, Bartłomiej Marki i Łukasz Frania oraz szkolne koordynatorki projektów Alicja Świder i Grażyna Suchecka. Szkoła obecnie realizuje projekty w zakresie kształcenia zawodowego:

 1. Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie”,  program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Praktyki zawodowe w Berlinie i Schkeuditz.
 2. EUROPEJSKIE PRAKTYKI EUROSUKCES” realizowany w ramach projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Praktyki zawodowe w Maladze(Hiszpania).

IMG 0084Z możliwości odbywania praktyk zagranicznych finansowanych z programu Erasmus+ korzystają uczniowie RCEZ w następujących zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik geodeta i technik obsługi turystycznej, którzy mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w Niemczech i Hiszpanii.

Erasmus + Edukacja szkolna:

 1. “Traditions without frontiers. Journey around regional cultures / Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur”, którego pierwsza mobilność rozpoczyna się w grudniu 2017. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie wiedzy o Polsce z  wykorzystaniem smartfonów. Quiz został przygotowany i przeprowadzony przez zespół z 2 A w składzie: Wiktor Karaś, Michał Kiliańczyk, Kamil Fusiek, Jakub Turański i Sebastian Kubik oraz 3 D : Patryk Lewandowski. Dodatkowym zadaniem był język…angielski, w którym zredagowane były zadania. Tę część wydarzeń w auli uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego: Magdaleny Mazurek i Grażyny Sucheckiej.

Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala zdobyć umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie, których ludzie potrzebują, żeby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Umiejętności interpersonalne, znajomość języków obcych i korzystanie z nowoczesnych technologii to z pewnością atuty na rynku pracy możliwe do zdobycia w  Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

IMG 0027 IMG 0028 IMG 0039 IMG 0029 IMG 0040

IMG 0034 IMG 0037 IMG 0038 IMG 0076 IMG 0079

Ulotka:

ik pdf Europejski tydzień umiejętności zawodowych

Nisko, dnia 23 listopada 2017 r.

SAG.26.21.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Zamawiający – Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.”

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości231.206,00 zł brutto, w tym 18,00 zł/osobę/dzień.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (waga kryterium 60%)

Termin płatności (waga kryterium 20%)

Warunek podawania surówek
i owoców

(waga kryterium – 20%)

1.

Restauracja Zgrany Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

wsad do kotła-9,00 zł

usługa – 6,50 zł

razem- 15,50 zł

14 dni

spełniony

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni

DYREKTOR

Wacław Piędel

PO WER logotypy

IMG 7322Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w latach 2015-2017 realizowało kolejny projekt mobilności „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego”, zatwierdzony do realizacji w konkursie Erasmus + 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu z UE : 521 164,42 PLN. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

W dniu 17 listopada 2017 r na podsumowanie realizacji projektu została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, w której udział wzięli: wicestarosta Adam Mach, Marta Powęska, dziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, Tomasz Miśko specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ppłk. Leszek Stępień, WKU w Nisku , ppłk. Ryszard Zemła, 3 Batalion Inżynieryjny w Nisku, uczestnicy projektu,  opiekunowie, nauczyciele i uczniowie RCEZ.

IMG 7324W krótkim wystąpieniu Wacław Piędel, dyrektor RCEZ, podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom, opiekunom i koordynatorom projektu. Następnie głos zabrał wicestarosta niżański, Adam Mach, który wskazał na znaczenie realizacji projektów europejskich w rozwoju szkoły. Alicja Świder i Grażyna Suchecka dokonały podsumowania realizacji działań w projekcie, zaprezentowały stronę internetową, a uczniowie Michał Żoczek i Krystian Palczak, podzielili się doświadczeniami z praktyk w Schkeuditz i Berlinie.

Gościem konferencji był Tomasz Miśko, specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,  przedstawił  zebranym w auli prezentację pt."Co po maturze - Fundusze Europejskie dla osób młodych"

IMG 7328Łącznie 52 uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk(11), technik elektronik(6), technik informatyk(20) i technik mechatronik (15) wyjechało w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 na zagraniczne praktyki zawodowe do Berlina i  Schkeuditz (Niemcy) w terminach : od  08 lutego 2016 do 04 marca 2016 i 13 marca 2017 do 04 kwietnia 2017.

Celem projektu było wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu ułatwienia osobistego rozwoju oraz zwiększenia szans na zatrudnienie i uczestnictwo w regionalnym oraz europejskim rynku pracy.

IMG 7330Umiejętności uczestników zdobyte podczas praktyk zawodowych zostały potwierdzone w dokumencie Europass Mobilność, przygotowanym wspólnie przez RCEZ, Berlink i firmę Vitalis i potwierdzonym przez Krajowe Centrum Europass.

W projekcie mobilności „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” udział wzięli:

 

Grupa I, rok szk.2015/2016

Technik mechatronik

 1. Mateusz Kozioł
 2. Patryk Mścisz
 3. Kamil Olejarz
 4. Krzysztof Szuba
 5. Adrian Wytrzęś
 6. Bartłomiej Zaguła
 7. Piotr Żurawski

Technik elektryk

 1. Grzegorz Derylak
 2. Krystian Gaj
 3. Krzysztof Gałka
 4. Mateusz Jakubowski
 5. Kamil Pchełka
 6. Tomasz Zięba

Technik elektronik

 1. Adam Kaczor
 2. Mateusz Kamiński
 3. Grzegorz Rychlak

Technik informatyk

 1. Karol Bona
 2. Damian Garanty
 3. Jakub Gębala
 4. Łukasz Książkiewicz
 5. Małgorzata Martyna
 6. Mateusz Moch
 7. Daniel Sobina
 8. Adam Szot
 9. Konrad Sztaba
 10. Michał Żaczek

Opiekunowie:

Robert Małek, Konrad Dąbek( Berlin), Anna Sobiło, Rafał Butryn(Schkeuditz).

Grupa II, rok szkolny 2016/2017

Technik informatyk

 1. Krystian Jędrzej Palczak
 2. Krzysztof Kamil Karaś
 3. Konrad Mateusz Szabat
 4. Kamil Radosław Wdowiak
 5. Michał Sagan
 6. Dariusz Kowal
 7. Hubert Reichert
 8. Konrad Żak
 9. Piotr Karaś
 10. Janusz Siek

Technik elektronik

 1. Adrian Grabarz
 2. Mateusz Chmiel
 3. Szczepan Wołosz

Technik elektryk

 1. Łukasz Dominik Jaskowski
 2. Paweł Klusek
 3. Mateusz Dawid Sudoł
 4. Dominik Piędel
 5. Igor Józef Bednarz

Technik mechatronik

 1. Karol Oskar Myszak
 2. Michał Mikołaj Żoczek
 3. Łukasz Frania
 4. Bartosz Paweł Marut
 5. Szymon Błądek
 6. Tomasz Michał Wdowiak
 7. Bartłomiej Leonard Marki
 8. Krzysztof Chrząstek 

Opiekunowie:

Konrad Dąbek, Elżbieta Wojciechowska (Berlin),  Grzegorz Maziarz, Ewa Kapłońska (Schkeuditz).

Zespół projektowy : Alicja Świder, Grażyna Suchecka, Bogusław Bielak, Stanisław Królikowski, Danuta Czech.

            Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i współpracę w czasie realizacji projektu.

Alicja Świder

IMG 7332 IMG 7339 IMG 7343 IMG 7346 IMG 7348

IMG 7349 IMG 7350 IMG 7351 IMG 7352 IMG 7354

Copyright © 2015. All Rights Reserved.