Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do  zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje po linkiem: ik pdf 

IMG 20170831 103418W okresie wakacji wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański prowadziły remonty dotyczące obiektów szkolnych.

Jedną z najwiekszych inwestycji jest Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonywane działania podlegają głębokiej termomodernizacji budynku szkoły RCEZ w Nisku.

Jak informuje dyrektor szkoły Wacław Piędel, są to m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, wymiana centralnego ogrzewania, izolacja fundamentów, ocieplenie budynku i stropów. Równolegle z tymi pracami trwa w naszej szkole I etap przebudowy nawierzchni placu przy szkole, w zakres którego wchodzi zagospodarowanie placu przestrzennego, drogi głównej od ul.Sandomierskiej wraz z chodnikiem, parkingiem i oświetleniem. Koszt tej inwestycji, której planowany termin zakończenia to październik 2017 r., wyniesie 490 000 zł.

Niebawem, rozpoczniemy budowę kompleksu boisk sportowych - dodaje dyrektor Wacław Piędel i zapewnia, że nauka w szkole odbywa się normalnie, a prace w budynkach i otoczeniu obiektów szkolnych nie zakłócają prawidłowego funkcjonowania placówki.

 IMG 20170831 103659 IMG 20170831 104239 IMG 20170831 104312 IMG 20170912 093205

 IMG 20170831 102644 IMG 20170831 102900 IMG 20170831 103038 IMG 20170912 093918

erasmus logotyp

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie ” realizowanego ze środków programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych przez uczniów klas: 3A, 3B, 3D. Obowiązujące dokumenty tj. Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja udziału w projekcie dostępne są w załącznikach.

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji       ik pdf

2. Formularz zgłoszeniowy   ik pdf

PO WER logotypy

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Europejskie Praktyki EUROSUKCES”. realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zaprasza do składania formularzy przez uczniów klas: 3B, 3E i 3T. Obowiązujące dokumenty tj. regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy w projekcie dostępne są w załącznikach.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do dnia 29 września 2017r. do godziny 1300.

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji EUROSUKCES 2017      ik pdf

2. Formularz zgłoszeniowy EUROSUKCES 2017  ik pdf

 

Informujemy, że uczniowie RCEZ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także jeśli rodzina jest niepełna mogą ubiegać się o stypendium szkolne.
Miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł. na osobę.

Termin składania wniosków jest ustalany przez poszczególne JST (najczęściej do 15 września).

Informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w miejscem zamieszkania i u pedagoga szkolnego.

 Ryszard Budkowski - pedagog szkolny

Copyright © 2015. All Rights Reserved.