Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

erasmus logotyp

IMG 4822W ramach projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” w Schkeuditz od 4 do 8 listopada 2019 r. odbyła się pierwsza, zaplanowana we wniosku wizyta nauczycieli oraz kadry kierowniczej RCEZ w ośrodku szkolenia zawodowego BSZ "Hugo Junkers" w Dessau-Roßlau.

Uczestnicy obserwowali zajęcia prowadzone w niemieckiej szkole, zapoznali się z organizacją systemu kształcenia zawodowego w Niemczech oraz przygotowania i realizacji wniosków europejskich.

Został zrealizowany również program kulturowy: zwiedzanie Lipska, Drezna i wizyta techniczna w zakładach BMW w Lipsku.

Celem projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz interpersonalnych uczniów i pracowników szkoły.

W szkoleniu uczestniczyli: Wacław Piędel, dyrektor RCEZ, Aleksandra Oleksy, wicedyrektor i Alicja Świder, koordynator projektu.

IMG 4870 IMG 4886 IMG 4895 IMG 4905

Ogłoszenie nr 626761-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: "Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Pobierz:

ik pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ik pdf OGŁOSZENIE

 

logoRCEZ

Dyrektor szkoły ogłasza konkurs na LOGO SZKOŁY. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, nauczyciele, zespoły (3 os.). Zadaniem konkursowym jest stworzenie logotypu, który będzie oficjalną identyfikacją graficzną szkoły. Logo wykonane w grafice komputerowej – zarówno – w wersji rastrowej jak i wektorowej.

Logo ma wyrażać charakter placówki (mogą być wykorzystane elementy obecnie używanego), powinno nawiązywać do imienia patrona Stanisława Beresia, być łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.

Termin składania prac do końca STYCZNIA 2020r.

Prace (zakodowane – folder – PESEL) – należy składać w siedzibie SU lub u opiekunów (p. Joanna Mroczek lub Anna Sobiło).

Dla zwycięzcy przewidziana atrakcyjna nagroda ufundowana przez Dyrektora szkoły oraz miejsce w historii. Logotyp wyłoniony w konkursie będzie wykorzystywany do celów popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych. 

Prawa autorskie - uczestnik konkursu, którego praca została wybrana jako zwycięska, przeniesie na organizatora wszelkie prawa do projektu.

Partyzancka Dola dyplom201914 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie, odbył się XXI Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka Dola”, w którym dzieci oraz młodzież zaprezentowały przygotowany przez siebie utwór patriotyczny. W tegorocznej edycji uczestniczyło 54 wykonawców. Kategoria III – uczniowie szkół średnich- II miejsce zajął Zespół RCEZ w Nisku w składzie: Paulina Bona, Paulina Siek, Tomasz Drygaś, Aleksander Kardasz, który wykonał „Modlitwę katyńską”.

Udział w konkursie poprzedziły przygotowania zespołu. Działania w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę objęły wiele obszarów i akcji okolicznościowych: Szkoła pamięta, Biało-czerwona w każdym oknie, szkoła do hymnu, zainicjowanie wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego przed uroczystymi obchodami święta niepodległości w Nisku, szkolna akademia oraz udział reprezentacji RCEZ w XXI Rejonowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka Dola”. Opiekunem młodzieży był p. Grzegorz Malmon.

PD 12019 Partyzancka dola2019 szk pamieta image0

znak sprawy SAG.26.14.2019                                                              

Nisko, dnia 14.11.2019r.

DOKUMENTACJA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

których wartość netto nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

ustawy nie stosuje się

  1. W celu udzielenia zamówienia pn. „Remont kapitalny ogrodzenia RCEZ w Nisku od strony ul. Sandomierskiej”, które jest robotą budowlaną,
    tryb postępowania – zapytanie ofertowe.

- W dniu 30.10.2019r. zamieszczono na stronie internetowej www. rceznisko.pl zaproszenie do składania ofert.

  1. Liczba otrzymanych ofert, streszczenie oceny i porównanie ofert.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Kryterium cena

Podsumowanie

1.

Szczep-Stal
Karol Szczepanik
Brzóza Królewska 737A
37-307 Brzóza Królewska

72.816,00 zł.

100 %

100%

2.

P.P.U.H. „BRUK-MET”
Adam Ziomek
Psary St. Wieś 44A
26-010 Bodzentyn

157.802,48 zł.

100%

100%

Za najkorzystniejszą uznano ofertę 1:
Firma Szczep-Stal Karol Szczepanik

Brzóza Królewska 737A, 37-307 Brzóza Królewska
Za cenę 72.816,00 zł.

  1. Uzasadnienie: Najniższa cena – 72.816,00 zł.

                                                                                                                                        Dyrektor
                                                                                                                                         RCEZ w Nisku

                                                                                                                                      Wacław Piędel

Copyright © 2015. All Rights Reserved.