Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 

Nisko, dnia 10 sierpnia 2018 r.

 SAG.26.16.2018

 OGŁOSZENIE O WYNIKU

POSTĘPOWANIA

 

           W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

za cenę:

  1. 10,00 zł/osobę brutto
  2. 9,00 zł/osobę brutto

termin płatności – 14 dni

różnorodność surówek lub jarzyn

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena 60 pkt

 

Liczba pkt

w kryterium

termin płatności 20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn

20 pkt

1

Restauracja Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

 

60 pkt

20 pkt

20 pkt

 W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nisko, dnia 31 lipca 2018 r.

SAG.26.16.2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

            Zamawiający – Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 210.011,00 zł brutto, w tym 19,00 zł/osobę/dzień.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (waga kryterium 60%)

Termin płatności (waga kryterium 20%)

Warunek podawania surówek
i owoców

(waga kryterium – 20%)

1.

Restauracja Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

wsad do kotła-10,00 zł

usługa – 9,00 zł

razem- 19,00 zł

14 dni

spełniony

Termin wykonania zamówienia: od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni.

DYREKTOR

Wacław Piędel

Podczas finału konkursu naukowego E(x)plory, który odbył się w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni w październiku 2017 r., komisja wytypowała do międzynarodowej wystawy wynalazków pięć najlepszych prac z całej Polski.

Wśród tych projektów znalazła się praca „Badanie i wykonanie katedralnego wzmacniacza pracującego w trudnych warunkach akustycznych” uczniów z Technikum Elektronicznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, jako jedynej szkoły z województwa podkarpackiego. Pracę tą zaprezentowali w Gdyni na Międzynarodowej Europejskiej Wystawie Wynalazków uczniowie Mateusz Chmiel i Mikołaj Kuziora wraz z Dyrektorem RCEZ Wacławem Piędlem i nauczycielem przedmiotów zawodowych Marianem Chrapko.

Wystawa prac odbyła się w dniach od 16 do 22 lipca 2018 r. w Arenie Gdynia. Wzięło w niej udział 27 państw, w tym m.in.: Kolumbia, Egipt, Iran, Hiszpania, Szwajcaria, Niemcy, Turcja, Tunezja, Korea Południowa, Węgry, Algieria, Rosja, Francja, Belgia i Holandia. Podczas targów młodzież wymieniała między sobą wiedzę i doświadczenia. Każdy kraj musiał zaprezentować swoją pracę na scenie przed profesorami najlepszych uczelni świata. Młodzież nie tylko prezentowała swoje projekty, ale też w wielkim skupieniu słuchała wykładów profesorów światowej sławy. Zarówno prezentacja, jak i wykłady, były prowadzone w języku angielskim. Wymiana poglądów na temat wykonywanych prac na pewno w przyszłości przyniesie oczekiwane efekty w postaci coraz doskonalszych pomysłów.

Arena Gdynia była najciekawszym w minionym tygodniu miejscem w Trójmieście, ponieważ gościła uczestników Międzynarodowej Europejskiej Wystawy Wynalazków, biorących udział w Międzynarodowym Święcie Młodych Innowatorów.

Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymali certyfikaty MILSET Expo-Sciences Europe 2018.

Patronat honorowy objęli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałek Województwa Pomorskiego

- Jesteśmy dumni, że uczniowie RCEZ w Nisku – szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Niżański, tj. Mateusz Chmiel i Mikołaj Kuziora zaliczają się do najlepszych w świecie, a ich projekt wykonany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko – nauczyciela przedmiotów zawodowych, cieszył się podczas MILSET Expo-Sciences Europe 2018, bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem zwiedzających – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

- Mam nadzieję, że nie mniejszy sukces osiągną nasi uczniowie również na zbliżającej się Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018, która odbędzie się w październiku bieżącego roku na Politechnice Warszawskiej – mówi dyrektor RCEZ Wacław Piędel.

Serdecznie gratulujemy autorom prac i ich opiekunowi.

IMG 4548 IMG 4554 IMG 4577 IMG 4974 IMG 5065

Dyrektor 

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

ogłasza przetarg nieograniczony pn.

" Usługa cateringowa dla wychowanków internatu 

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

w okresie od 03.09.2018r. do 31.12.2018r."

ik pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ik pdf Zaproszenie do składania ofert

ik pdf UMOWA

Copyright © 2015. All Rights Reserved.