Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Na stronie został zamieszczony obowiązujący od 19.02.2018r. (poniedziałek) - NOWY PLAN LEKCJI ->.

kraje niemcy18ZAPRASZAMY

uczniów

do wzięcia udziału

       w XIV  Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – Niemcy, Austria, Szwajcaria.

  Konkurs odbędzie się 22 lutego (czwartek) 2018 r.

 o godz. 11:30 w auli RCEZ

                     Zagadnienia:

 • Geografia, położenie, klimat, historia
 • Stolica, główne miasta, najdłuższe rzeki, największe jeziora,
 • Flaga, symbol,
 • Populacja, waluta, religie, język,
 • Powierzchnia, kraje związkowe,
 • Typowe jedzenie, napoje,                                                                  
 • Ustrój polityczny, partie polityczne,
 • System szkolnictwa,
 • Zabytki niemieckich miast,
 • Znani pisarze, osoby

Prosimy zgłaszać chęć udziału w konkursie u swojego nauczyciela języka niemieckiego

Termin zgłoszeń mija  20 lutego  2018 r.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018 należy złożyć do 18 lutego w sali W3 lub W7. Deklarację składają uczniowie klas drugich i trzecich zgodnie z harmonogramem przystąpienia do egzaminu dla danego zawodu.

Deklarację w tym terminie składają również absolwenci i uczniowie niezależnie od klasy, którzy nie zdali egzaminów w sesji czerwiec 2017 i wcześniejszych.

Deklaracja i instrukcja wypełniania znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Egzamin zawodowy” --- „Deklaracja EZ”.

Uwaga dla osób, które zdawały egzamin w sesji styczeń/luty 2018:

Zdający którzy:

- przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br., będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

- nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r., a złożyli deklarację przystąpienia do tego egzaminu, po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

Projekt adresowany jest  do  uczniów klas pierwszych i drugich o profilu ekonomicznym oraz uczniów zainteresowanych założeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

26694617 2103860123233475 645247018 nGłównym celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności, pracy
i życiu codziennym każdego człowieka.

Cel ten jest osiągany przez rozbudzenie zainteresowania prowadzeniem działalności, podczas warsztatów tematycznych prowadzonych w naszej szkole  przez pracowników ZUS, Izby Skarbowej, WUP w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz poprzez udział uczniów w konkursie.

26754407 2103859729900181 106963313 nWarsztaty i zadania konkursowe dotyczyć będą:

I zajęcia warsztatowe NBP: Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II zajęcia warsztatowe: Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych.

III zajęcia warsztatowe: Jak założyć firmę 

IV zajęcia warsztatowe: Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT

W dniu 8.01.2018 roku w naszej szkole miała miejsce prelekcja skierowana do uczestników projektu „Przedsiębiorczość w praktyce III” – uczniów z klasy 1E kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy.

26781848 2103859716566849 279154390 oPierwszą część szkolenia  „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FE” prowadził Pan Tomasz Miśko – konsultant z Urzędu Marszałkowskiego; natomiast drugą  część  „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy”  przeprowadził Pan Grzegorz Kida z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

szkolny koordynator projektu: Joanna Król-Turek

IMG 9808Podczas finału XXIX Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie, w której brali udział nasi uczniowie, Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów złożył  Wacławowi Piędlowi, dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku propozycję organizacji jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w tradycyjnym niżańskim „Elektryku”. Propozycja została przyjęta przez dyrektora z wielkim zaszczytem. Zgodnie z regulaminem Olimpiady obowiązkiem prezydentaPZSWiR jest dokonanie wizytacji szkoły.

Na zaproszenie dyrektora Wacława Piędla, odbyło się spotkanierobocze w sprawie organizacji Ogólnopolskiej OlimpiadyInnowacji Technicznych  i  Wynalazczości. Uczestniczyli w nim: Zbigniew Matuszczak Prezydent  Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego i Tomasz Pilarski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczyk

Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i  Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora” w roku szkolnym 2017/2018odbędzie się w dniach  25–27 maja 2018r. w  Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Udział w Olimpiadzie wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Laureaci i finaliści otrzymają indeksy najlepszych polskich uczelni. Uroczyste podsumowanie trzystopniowych eliminacji (dwie pisemne i ustne) odbędzie się 27 maja. Olimpiada – rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą, poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej, stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych.Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i aktywizacją twórczego myślenia.Uczniowie RCEZ w Nisku corocznie osiągają wysokie lokaty w Ogólnopolskich Olimpiadach i Konkursach.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ściśle współpracuje z Naczelną Organizacja Techniczną w Warszawie, Kancelarią Patentową okręgu podkarpackiego i Podkarpackim Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.