Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ed bezp loga

IMG 6859 Dnia 09.11.2017r. o godz. 10:30 miała miejsce ewakuacja budynku RCEZ w Nisku.  W  procesie ewakuacji uczestniczyło  30 klas wraz z pracownikami szkoły.

          Przeprowadzono ją w ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” dofinansowanego  w 2017 roku  z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

          Akcja ewakuacji zakończyła się sukcesem, wyciągnięto odpowiednie wnioski oraz przedłożono raport z ewakuacji dyrektorowi  szkoły.

IMG 6860 IMG 6865 IMG 6867 IMG 6868

IMG 6874 IMG 6875 IMG 6877 IMG 6878

11 11

nowa jakosc17

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku realizuje  projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

         Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 140 uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice kształcący się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.         

Szczegółowy opis działań znajduje się w Regulaminie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie ponoszone są ze środków projektu.

Udział w projekcie pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje są dostępne w Stowarzyszeniu „Niżańskie Centrum Rozwoju”, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz na stronach internetowych www.stowarzyszeniencr.pl, i www.rceznisko.pl.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do 8 grudnia 2017r.

ik pdf Regulamin rekrutacji uczniów i uczennic w ramach projektu

ik pdf Formularz zgłoszeniowy dla uczniów i uczennic do projektu

ik pdf Regulamin rekrutacji kadry pedagogicznej w ramach projektu

ik pdf Formularz zgłoszeniowy dla kadry pedagogicznej

Godz. 16.30 – Spotkanie ogólne z Dyrekcją na auli szkolnej

Spotkania z wychowawcami:

Klasa

Wychowawca

Sala

1AB

Mgr Anna Hasiak - Tofilska

307

1BB

Mgr Rafał Butryn

107

2AZ

Mgr Grażyna Suchecka

301

3AZ

Mgr Anna Brak

222

1A

Mgr Edyta Maziarz

16

1B

Mgr Łukasz Skoczylas

315

1C

Mgr Janusz Niemiec

311

1D

Mgr Lesław Wośko

304

1E

Mgr Joanna Król - Turek

314

2A

Mgr Magdalena Mazurek

219

2B

Mgr Krzysztof Porcja

310

2D

Mgr Beata Józefczyk

316

2T

Mgr Grażyna Czyż

312

3A

Mgr Krzysztof Kolasiński

217

3B

Mgr inż. Jerzy Jakubów

224

3D

Mgr Joanna Mroczek

226

3E

Dr Grażyna Habigier – Pipska

214

3T

Mgr Anna Sobiło

227

4A

Mgr inż. Grzegorz Skrzyński

119

4B

Mgr inż. Tomasz Skoczeń

306

4E

Mgr Joanna Czubat – Szlendak

115

4F

Mgr inż. Robert Małek

1

Wywiadówka klasy 4D odbędzie się we wtorek (14.11.2017r. ) o godz. 16.30.

Klasa

Wychowawca

Sala

4D

Mgr Katarzyna Przybylska

213

Drodzy uczniowie,

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018.
W zmaganiach mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel główny

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy
i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe

  • rozwijanie myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji,
  • zwiększenie zainteresowania metodami ilościowymi w analizach ekonomiczno-społecznych,
  • doskonalenie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w życiu zawodowym
    i prywatnym,
  • promocja kierunków studiów obejmujących statystykę i inne przedmioty o charakterze ilościowym,
  • poszerzenie współdziałania środowiska akademickiego i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia młodzieży uzdolnionej.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny olimpiady jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w trybie on-line testu złożonego z pytań i zadań, przygotowanych przez Komitet Programowy. Test zawiera instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu znajduje się informacja o zasadach punktacji. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.

Zawody szkolne odbędą się 1 grudnia br.

Rejestracja uczestników następuje na podstawie karty uczestnika oraz oświadczenia. Po dokumenty można zgłaszać się do Pani G. Habigier-Pipskiej w terminie do 17 listopada (piątek).

Zachęcamy do podjęcia wyzwania!

Copyright © 2015. All Rights Reserved.