Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IMG 8029Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Mikołajki. Tego dnia każdy uczeń, którego strój zawierał elementy mikołajkowo-świąteczne był zwolniony z odpowiedzi.

Mikołaj, w asyście anioła i diabła rozdawał słodkości i rózgi. W tym roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Mikołaj wraz ze swoją drużyną włączyli się w XX edycję ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Podczas swojej wędrówki po szkole zbierali 287 zł 44 groszy. Pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom, jak pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

IMG 8056 IMG 8067 IMG 8080 IMG 8083 IMG 8091

IMG 8102 IMG 8115 IMG 8124 IMG 8143 IMG 8153

Nisko, dnia 11.12.2019r.

DOKUMENTACJA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

których wartość netto nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

ustawy nie stosuje się

  1. W celu udzielenia zamówienia pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”, które jest robotą budowlaną,
    tryb postępowania – zapytanie ofertowe.

- W dniu 26.11.2019r. zamieszczono na stronie internetowej www. rceznisko.pl zaproszenie do składania ofert.

  1. Liczba otrzymanych ofert, streszczenie oceny i porównanie ofert.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Kryterium cena

Podsumowanie

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”
ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko

Tel. 15 841 20 38

46.000,00 zł.

100%

100%

2.

FUDALI Spółka z o.o.
Rogoźnica 97A,
36-060 Głogów Małopolski
tel. 667 666 370

47.660,62 zł.

100%

100%

3.

BUD-MAJ

Krzysztof Majowicz

Jeżowe 391A, 37-430 Jeżowe

tel.605 232 419

49.855,98 zł.

100 %

100%

4.

Zakład Remontowo-Budowlany „ROZ” Wiesław Hetel

Sójkowa 90, 37-430 Jeżowe

tel. 506 652 087

50.262,11 zł.

100 %

100%

5.

Szczepstal Konrad Szczepanik

Brzóza Królewska 737A

37-307 Brzóza Królewska

tel. 773 516 498

52.153,04 zł.

100 %

100%

6.

PUH ELBUDPOL
Wiesław Małek
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 504 177 482

73.034,58 zł.

100 %

100%

7.

Firma Transportowo Budowlana
„Voyager” Zygmunt Morgaś
ul. Gryczana 16, 26-600 Radom

107.771,69

100 %

100%

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”
ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko tel. 15 841 20 38

  1. Uzasadnienie: Najniższa cena – 46.000,00 zł.

     PREZES
SPAiP RCEZ w Nisku
mgr Edyta Maziarz

Nisko, dnia 11.12.2019r.

                                                                                   Nisko, dnia 10.12.2019r.

SAG.26.15.2019

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

„Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

BAR PODKOWA
Kazimiera Kowal
Nowosielec 176, 37-400 Nisko

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego, oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyskała 100,00 pkt w przyjętych kryteriach wyboru.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące Oferty:

Lp.:1

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Cena oferty:

Termin płatności:

Różnorodność surówek i jarzyn:

Liczba pkt w kryterium cena:

Liczba pkt w kryterium termin płatności:

Liczba pkt w kryterium różnorodność surówek i jarzyn:
Liczba pkt razem:

Restauracja DUET Joanna Fila
ul. Stróżańska 65, 37-420 Rudnik nad Sanem
28,00 zł./osoba
14 dni
spełniony
57,86 pkt
20,00 pkt
20,00 pkt
97,86 pkt


Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Cena oferty:

Termin płatności:

Różnorodność surówek i jarzyn:

Liczba pkt w kryterium cena:

Liczba pkt w kryterium termin płatności:

Liczba pkt w kryterium różnorodność surówek i jarzyn:

Liczba pkt razem:

Bar PODKOWA Kazimiera Kowal
Nowosielec 176, 37-400 Nisko
27,00zł./osoba
14 dni
spełniony
60,00 pkt
20,00 pkt
20,00 pkt
100,00 pkt

 

Nisko, dnia 9 grudnia 2019 r.

SAG.26.15.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Zamawiający – Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 391.914,00 zł brutto, w tym 28,00 zł/osobę/dzień.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (waga kryterium 60%)

Termin płatności (waga kryterium 20%)

Warunek podawania surówek
i owoców

(waga kryterium – 20%)

1.

Restauracja Duet
Joanna Fila
ul. Stróżańska 65
37-420 Rudnik nad Sanem

Wsad do kotła – 15,00 zł.
Usługa – 13,00 zł.

Razem – 28,00 zł.

14 dni

spełniony

2.

Bar Podkowa
Kazimiera Kowal
Nowosielec 176
37-400 Nowosielec

Wsad do kotła – 14,50 zł.
Usługa – 12,50 zł.

Razem – 27,00 zł.

 

14 dni

spełniony

Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Warunki płatności - Warunki płatności: przelew 14 dni

DYREKTOR

Wacław Piędel

Nisko, dnia 3 grudnia 2019 r. 

SAG.26.17.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej
kwoty 30.000 euro

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Powiat Niżański, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko, NIP 602 012 11 64 – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 1, reprezentowany przez mgr Wacława Piędla – Dyrektora, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

2. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

  • Przedmiot zmówienia:
    Dostawa 15 zestawów komputerowych (nowych) zgodnych z załączoną specyfikacją.

3.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 13.12.2019 r. do godz. 1000 (osobiście, pisemnie – listem lub emailem – zamowienia@rceznisko.pl) na formularzu jak w załączniku.

4. Otwarcie ofert nastąpi w RCEZ w Nisku w dniu 13.12.2019 r. o godz. 1015.

mgr Wacław Piędel

Dyrektor

Pobierz:

ik pdf Specyfikacja techniczna

ik pdf Formularz ofertowy

Copyright © 2015. All Rights Reserved.