Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

krz jacek

Do 9 września 2018 należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019. Deklarację składają uczniowie klas czwartych (ostatnia kwalifikacja) oraz uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminów w poprzednich sesjach. Deklaracje należy składać w sali W3 lub W7. Formularz deklaracji i instrukcja wypełniania znajdują się na stronie szkoły w zakładce:

"Egzamin zawodowy" --- "Deklaracja EZ".

Dnia 11 września 2018 roku (wtorek) w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Jeśli chcesz sprzedać swoje podręczniki lub zakupić je od swoich kolegów serdecznie zapraszamy do auli szkolnej o godzinie 11.10 i 12.15.

Samorząd Uczniowski

IMG 5191W poniedziałek, 3 września 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej  rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019.  Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel po wakacyjnej przerwie przywitał młodzież, nauczycieli i wychowawców. W rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyli zaproszeni Goście: Anna Niezabitowska – wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Józef Sroka – członek Zarządu Powiatu Niżańskiego, Marta Powęska – dziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, Ryszard Łeptuch - z-ca dyrektora generalnego PGE Dystrybucja SA o/Rzeszów, Czesław Frączek - dyrektor Rejonu Energetycznego w Stalowej Woli, Mirosław Trela-prezes ENESTA SA w Stalowej Woli, podporucznik Sebastian Burghardt- 32 Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku, kapitan Jonasz Jagiełło - WKU w Nisku, kapitan Karol Górski - 3 Batalion Inżynieryjny w Nisku oraz Artur Rzewuski- Thoni Alutec w Stalowej Woli.

Szczególnie serdecznie Dyrektor przywitał uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej, rozpoczynających edukację w nowej szkole, która zaoferowała im naukę w wielu ciekawych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach m.in. z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, ekonomii, organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej. Łącznie do RCEZ przybyło 162 nowych uczniów.

Zaproszeni Goście oraz dyrektor szkoły Wacław Piędel, życzyli młodzieży samych sukcesów i zapału do pracy w nowym roku,  nauczycielom – wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w codziennej pracy. 

IMG 5182 IMG 5179 IMG 5178

 IMG 5175 IMG 5162 IMG 5157

Od 1 czerwca 2018 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 – kwota stypendium to 4000 zł (wypłata w dwóch transzach po 2000 zł).

Kryteria obowiązkowe - dla uczniów techników:

  • pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
  • stałe zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego / uczęszczanie do szkoły zawodowej, której siedziba znajduje się na terenie woj. podkarpackiego,
  • dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, za rok 2017 r. nieprzekraczający kwoty 1348 zł (lub kwoty 1528 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie ucznia),
  • opracowany IPR,
  • nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2018/2019 innego stypendium UE na cele edukacyjne,
  • średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50 z roku szkolnym 2017/2018,
  • średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych pow. z zawodem na poziomie nie niższym niż 5 z roku szk. 2017/2018, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy.

Kryteria dodatkowe – dla uczniów techników:

  • szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem,
  • inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe.

Stypendium może otrzymać uczeń technikum, który spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.                                                                                         

Wszelkie informacje na stronie internetowej:

https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

Planowany termin naboru wniosków: 10 września 2018 r. - 21 września 2018 r.

Uczniowie chcący uzyskać dodatkowe informacje lub spełniający kryteria proszeni są o zgłaszanie się do Pani Anny Brak, sala 111 (mail: a.brak@rceznisko.pl)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.