Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Umowa Strzelec 4W dniu 10 lutego 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę o współpracy, pomiędzy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku a Jednostką Strzelecką 2096 „Strzelec”. Podpisanie umowy ma na celu patriotyczne wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, popularyzowanie edukacji obywatelskiej oraz obronnej. Celem porozumienia jest również urozmaicenie zajęć, ale przede wszystkim, prowadzenie klasy wojskowej, w kwestiach związanych z wojskowością, mundurem, zajęciami, typowymi dla zawodowych żołnierzy.

W imieniu „Strzelca”, dokument podpisał Komendant Okręgu Rzeszowskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” insp. ZS Marek Matuła, zaś w imieniu szkoły dyrektor Wacław Piędel.
Podpisanie umowy było jednym z elementów tworzenia w RCEZ, od przyszłego roku szkolnego, klasy o profilu mundurowym.

Przy zawieraniu umowy, obecny był Starosta Niżański Robert Bednarz, który wypowiedział się wobec stron, o doniosłości porozumienia i wyjątkowym znaczeniu, jakie nowopowstała klasa o profilu mundurowym, będzie miała w ofercie szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Niżańskiego.

Dzięki współpracy ze „Strzelcem” i wsparciu Powiatu Niżańskiego, uczniowie klasy wojskowej zdobędą umiejętności i taką wiedzę, która pozwoli im w przyszłości kontynuować karierę wojskową, czy to w kolejnych szkołach, czy na uczelniach wyższych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku

  Umowa Strzelec 2   Umowa Strzelec 3

     W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od września 2016 trwały przygotowania uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

    Szesnastu uczestników mobilności z klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik geodeta w dniu 12.02.2017 r. wyruszyło w drogę do Malagi. Podróż do Warszawy, następnie samolot do Malagi to początek nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych grupy uczniów z Niska.

    W pierwszym dniu spotkali się z pracownikami firmy Tribeka, poznali swoje miejsca praktyk oraz miasto Malaga. Przed nimi miesiąc pracy i pobytu w Hiszpanii. Czekamy na dalsze informacje i życzymy powodzenia!

Obejrzyj galerię zdjęć.


Dokument powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów. Unia Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.

     

    W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od września 2016 trwały przygotowania uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

    Szesnastu uczestników mobilności z klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik geodeta odbyło zajęcia z przygotowania kulturowo-językowego i przygotowania pedagogicznego. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i integrowali się w ramach przygotowania pedagogicznego .
- Program z przygotowania kulturowo-językowego został napisany na potrzeby projektu mobilności. Istotnym elementem tego programu jest możliwość wykorzystania zajęć z języka angielskiego do osiągnięcia szerszych celów edukacyjnych, takich jak otwarcie na inną kulturę, integrację międzyprzedmiotową i umiejętność współpracy. Uczniowie systematycznie korzystali z dodatkowych zajęć z języka angielskiego, zostawali po planowych lekcjach i przyjeżdżali w wolne dni w czasie ferii zimowych- mówią, nauczyciele języka angielskiego.
Podstawowym celem zajęć jest wprowadzenie i utrwalenie fachowego słownictwa w języku angielskim w zakresie słownictwa zawodowego, aby dobrze przygotować młodzież do wykonywania zadań podczas praktyki zawodowej. Uczestnicy otrzymali zestaw podręczników, słownik i materiały biurowe.

    W ciągu semestru odbywały się spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, opiekunami a na ostatnim z nich, tj.9.02.2017 r., uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia tej bardzo ważnej części realizacji projektu tj. przygotowania kulturowo-językowego i pedagogicznego. Na spotkaniu obecni byli dyrektor RCEZ Wacław Piędel, rodzice, wychowawcy:, Joanna Czubat-Szlendak i Robert Małek, opiekunowie: Robert Małek, Anna Hasiak-Tofilska, Grażyna Habigier-Pipska, Magdalena Mazurek i zespół projektowy: Bogusław Bielak, Stanisław Królikowski, Grażyna Suchecka i Alicja Świder.
Zajęcia dodatkowe prowadzili: Magdalena Mazurek, Joanna Czubat-Szlendak i Robert Małek. Przygotowanie pedagogiczne Ryszard Budkowski - pedagog szkolny.

    Uczestnicy projektu zostali objęci ankietą, której celem było dokonanie ewaluacji prowadzonych zajęć z przygotowania kulturowo-językowego. Wyniki ankiety wskazują, że uczestnicy wyrażają zadowolenie z prowadzonych zajęć i mają poczucie, że ich kompetencje językowo-kulturowe są rozwijane.

    Życzymy powodzenia!

Obejrzyj galerię zdjęć.


Dokument powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów. Unia Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.


     Dwudziestu uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wzięło udział w pierwszym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy w szczególności musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz praktyczną umiejętnością posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Zwycięzcami etapu szkolnego zostali:

  1. Kacper Szmid kl.1b
  2. Marcin Pogorzelec kl.1a
  3. Piotr Pająk kl.2b

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach konkursowych !!!

Zwycięzcy turnieju reprezentować będą szkołę w eliminacjach gminnych, które planowane są na 24 marca 2017r.

Starosta Niżański Robert Bednarz zorganizował 7 lutego 2017 roku spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia pomiędzy 3 Batalionem Inżynieryjnym im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku, a Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski oraz dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, podpisali porozumienie, w którym zobowiązali się do współpracy na rzecz edukacji w zakresie obronności państwa.

Zawarte porozumienie jest wynikiem działań dyrekcji szkoły oraz organu prowadzącego, ukierunkowanych na utworzenie od nowego roku szkolnego 2017/2018 klasy o profilu mundurowym.

W wyniku porozumienia obie instytucje będą m.in.: pozyskiwały kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych i służby wojskowej, prowadziły do wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży RCEZ, a także zapoznawały uczniów ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych, czy organizowały wspólne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, sportowe lub rekreacyjne.

Inicjatywa zacieśnienia współpracy ma w głównej mierze na celu, wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mapie województwa podkarpackiego brakowało klasy mundurowej tylko w Nisku, co było paradoksem ze względu na obecność w tym mieście Jednostki Wojskowej.

- Pomysł powstania takich klas mundurowych rodził się od kilku lat, jednak nie były one planowane w kierunku wykształcenia technicznego. W związku z tym jestem wdzięczny Staroście, że wstrzymał się z decyzją o utworzeniu w poprzednich latach Liceum Ogólnokształcącego z innowacją wojskową. W naszym rejonie są klasy mundurowe i tworzenie kolejnego liceum było bezzasadne. W związku z tym prowadzimy nabór do klas pierwszych Technikum Elektronicznego i Technikum Informatycznego, gdyż w wojsku jest zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Wiedza z zakresu elektroniki czy informatyki, zdobyta przez młodzież w naszych technikach, na pewno zostanie w przyszłości wykorzystana przez nich w armii - wyjaśnia Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku.

Nowa klasa o profilu mundurowym będzie pierwszą tego typu klasą na terenie Powiatu Niżańskiego. Edukacja w klasie będzie ukierunkowana na kształcenie techniczne z innowacyjnymi elementami, dotyczącymi obronności i wojskowości. Dzięki temu, Wojsko Polskie będzie mogło pozyskać wyspecjalizowane osoby z wiedzą z zakresu elektroniki i informatyki, które w trakcie nauki będą już należycie przygotowane do pełnienia służby wojskowej.

Niewątpliwą zaletą podjętej współpracy będzie bliska odległość między RCEZ a Sztabem 3-go Batalionu Inżynieryjnego, przez co strony zawartego porozumienia liczą na obopólne korzyści, a efektem tego będzie wzrost prestiżu obu podmiotów w środowisku lokalnym.

W trakcie zawierania porozumienia obecni byli również: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień oraz Wicedyrektor RCEZ w Nisku Anna Brak.

     

Copyright © 2015. All Rights Reserved.