Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Celami Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta jest:

• uaktywnienie młodzieży w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wiedzy konsumenckiej;
• doskonalenie stopnia znajomości środowiska lokalnego i działających w nim instytucji ochrony praw konsumenta;
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką wiedzy konsumenckiej;
• podnoszenie poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych.

Zakres tematyczny Konkursu jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Konkursu. Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Tematyka XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta:


1. Prawne uregulowania ochrony praw konsumenta:
a) Uprawnienia konsumenta
b) Obowiązki przedsiębiorcy
c) Wada towaru
d) Zwrot towaru
e) Załatwianie reklamacji
f) Reklamowanie żywności
g) Umowy zawierane poza lokalem i na odległość
h) Rozstrzyganie sporów


2. Ochrona konsumentów :
a) Inspekcja Handlowa
b) Powiatowy/Miejski Rzecznik Konsumentów
c) Federacja Konsumentów
d) Polubowne Sądy Konsumenckie
e) Państwowa Inspekcja Sanitarna
f) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
g) Europejskie Centrum Konsumenckie


3. Usługi:
a) finansowe ( rachunki bankowe, kredyty i pożyczki, karty płatnicze, płatności mobilne)
b) ubezpieczenia na życie
c) Internet, telefon, telewizja


4. Marketing
a) podstawowe strategie
b) narzędzia marketingu - mix
b) merchandising

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłaszanie do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości lub bezpośrednio do G. Habigier-Pipskiej do dnia 18 maja 2018 roku (piątek).
Serdecznie zapraszamy.

IMG 1668W ramach projektu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 – torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” zgodnie z planem trwają kolejne prace.

Wniosek na przebudowę boiska został złożony przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, a prace ruszyły na początku bieżącego roku szkolnego.

Jak informuje dyrektor RCEZ Wacław Piędel, jednocześnie z przebudową trwają czynności związane z zagospodarowaniem placu przy obiektach szkolnych.

Powstało już wiele miejsc parkingowych, ale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie drugiego etapu parkingu.

Trwają także prace przy zagospodarowaniu terenów zieleni w otoczeniu szkoły.

IMG 1661 IMG 1662 IMG 1665 IMG 1671

IMG 1672 IMG 1673 IMG 1674 IMG 1675

Godz. 16.30 – Spotkanie rodziców z wychowawcami klas 1-3 technikum i BSIS

Spotkania z wychowawcami:

Klas

Wychowawca

Sala

1AB

Mgr Anna Hasiak - Tofilska

307

3AZ

Mgr Anna Brak

222

1A

Mgr Edyta Maziarz

306

1B

Mgr Łukasz Skoczylas

315

1C

Mgr Janusz Niemiec

311

1D

Mgr Lesław Wośko

304

1E

Mgr Joanna Król - Turek

314

2A

Mgr Magdalena Mazurek

219

2B

Mgr Krzysztof Porcja

310

2D

Mgr Beata Józefczyk

111

2T

Mgr Grażyna Czyż

312

3A

Mgr Krzysztof Kolasiński

217

3B

Mgr inż. Jerzy Jakubów

224

3D

Mgr Joanna Mroczek

213

3E

Dr Grażyna Habigier - Pipska

214

3T

Mgr Anna Sobiło

227

 Wywiadówka klasy 1BB i 2AZ odbędzie się 21.05. 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

Klasa

Wychowawca

Sala

1BB

Mgr Rafał Butryn

304

2AZ

Mgr Grażyna Suchecka

301

 Rada Rodziców odbędzie się 16.05 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w sali 226.

Zgodnie z punktem 11.1.5 - procedur obowiązujacych na egazminie maturalnym z informatyki, zdający ma możliwość sprawdzenia w ciągu jednej godziny, poprawności działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorujacego. Zapraszamy chętnych dnia 10.05.2018r. (czwartek) o godzinie 10:00.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.