Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukaj

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 536

Wczoraj 414

W ostatnim tygodniu 536

W ostatnim miesiącu 11220

Wszystkich 686224

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Logowanie

Playlista radiowęzła

Starosta Niżański Robert Bednarz zorganizował 7 lutego 2017 roku spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia pomiędzy 3 Batalionem Inżynieryjnym im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku, a Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski oraz dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, podpisali porozumienie, w którym zobowiązali się do współpracy na rzecz edukacji w zakresie obronności państwa.

Zawarte porozumienie jest wynikiem działań dyrekcji szkoły oraz organu prowadzącego, ukierunkowanych na utworzenie od nowego roku szkolnego 2017/2018 klasy o profilu mundurowym.

W wyniku porozumienia obie instytucje będą m.in.: pozyskiwały kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych i służby wojskowej, prowadziły do wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży RCEZ, a także zapoznawały uczniów ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych, czy organizowały wspólne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, sportowe lub rekreacyjne.

Inicjatywa zacieśnienia współpracy ma w głównej mierze na celu, wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mapie województwa podkarpackiego brakowało klasy mundurowej tylko w Nisku, co było paradoksem ze względu na obecność w tym mieście Jednostki Wojskowej.

- Pomysł powstania takich klas mundurowych rodził się od kilku lat, jednak nie były one planowane w kierunku wykształcenia technicznego. W związku z tym jestem wdzięczny Staroście, że wstrzymał się z decyzją o utworzeniu w poprzednich latach Liceum Ogólnokształcącego z innowacją wojskową. W naszym rejonie są klasy mundurowe i tworzenie kolejnego liceum było bezzasadne. W związku z tym prowadzimy nabór do klas pierwszych Technikum Elektronicznego i Technikum Informatycznego, gdyż w wojsku jest zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Wiedza z zakresu elektroniki czy informatyki, zdobyta przez młodzież w naszych technikach, na pewno zostanie w przyszłości wykorzystana przez nich w armii - wyjaśnia Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku.

Nowa klasa o profilu mundurowym będzie pierwszą tego typu klasą na terenie Powiatu Niżańskiego. Edukacja w klasie będzie ukierunkowana na kształcenie techniczne z innowacyjnymi elementami, dotyczącymi obronności i wojskowości. Dzięki temu, Wojsko Polskie będzie mogło pozyskać wyspecjalizowane osoby z wiedzą z zakresu elektroniki i informatyki, które w trakcie nauki będą już należycie przygotowane do pełnienia służby wojskowej.

Niewątpliwą zaletą podjętej współpracy będzie bliska odległość między RCEZ a Sztabem 3-go Batalionu Inżynieryjnego, przez co strony zawartego porozumienia liczą na obopólne korzyści, a efektem tego będzie wzrost prestiżu obu podmiotów w środowisku lokalnym.

W trakcie zawierania porozumienia obecni byli również: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień oraz Wicedyrektor RCEZ w Nisku Anna Brak.

     


W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dnia 30.01.2017 r. na przewóz młodzieży wraz z opiekunami z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do/z Niemiec w ramach projektu "Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego", informujemy, iż została wybrana oferta Firmy "Międzynarodowy Przewóz Osób Blicharz Antoni" z siedzibą w Ulanowie przy ul. Flisaków 17, za kwotę 9.000 zł brutto.

mgr Wacław Piędel
Dyrektor

W sobotę 4 lutego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przeprowadzono etap powiatowy XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Wzięli w nim udział, wyłonieni w etapie szkolnym uczniowie niżańskiego Regionalnego Centrum i Liceum Ogólnokształcącego. Janusz Niemiec, nauczyciel matematyki w RCEZ wyjaśnia, że celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych a także motywowanie uzdolnionych uczniów do nauki a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. W komisji konkursowej pracowali nauczyciele obu szkół: p.Anna Lesiczka i wspomniany wyżej p.Janusz Niemiec. Zwycięzcy etapu powiatowego wezmą udział w etapie rejonowym w Stalowej Woli. Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu. Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Grzegorz Rychlak, Konrad Szabat i Kamil Wdowiak to trzech uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, którzy dostali się do finału okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Eliminacje szkolne w tym roku przeprowadzone zostały dzięki użyciu Platformy e-learningowej PZSWiR. Wkrótce, bo 30 marca młodzież zmierzy się z konkurencją w finale okręgowym. Opiekun uczniów, nauczyciel RCEZ Marian Chrapko wyjaśnia, że celem tej olimpiady jest zainteresowanie problematyką wynalazczą, szczególnie w zakresie prawa własności przemysłowej, umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych oraz poznania ważniejszych wynalazków i ich twórców. Uczniowie Regionalnego Centrum co roku przystępują do tego typu konkursów i olimpiad. Naukowo-techniczny charakter olimpiady sprawia, że zainteresowanie innowacyjnością wciąż wzrasta wśród naszych młodych wynalazców. Jest to także praktyczne nabywanie umiejętności wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia oraz edukacja o charakterze badawczym - podsumowuje dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel.

Przed kilkoma dniami dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Współpraca będzie m.in. polegała na szkoleniu uczniów przyszłych klas mundurowych. Jak wyjaśnia rektor WSBiO gen. Jacek Pomiankiewicz ta działalność będzie polegała na wzajemnych zobowiązaniach o charakterze naukowym, kulturowym, edukacyjnym i społecznym. Uczelnia zorganizuje cykl wykładów i spotkań dla pracowników i uczniów RCEZ ale także przekaże do biblioteki szkolnej prace wydawane przez WSBiO oraz udostępni swoje obiekty dydaktyczne. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim kształcenia uczniów z klas mundurowych, które już niedługo zostaną utworzone w RCEZ. Dyrektor Wacław Piędel wyjaśnia, że program nauczania w klasie mundurowej opracowany został na podstawie programów z innych szkół m.in. z Łańcuta i Stalowej Woli. Uczniowie będą mieć zajęcia wojskowe i dwutygodniowe obozy na poligonie. Starosta niżański, Robert Bednarz zapowiada, że następnym krokiem będzie podpisanie porozumienia z Garnizonem Nisko.  

Copyright © 2015. All Rights Reserved.