Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

nowa jakosc17

W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku realizuje  projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na rozwój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

         Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 140 uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice kształcący się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.         

Szczegółowy opis działań znajduje się w Regulaminie rekrutacji.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie ponoszone są ze środków projektu.

Udział w projekcie pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje są dostępne w Stowarzyszeniu „Niżańskie Centrum Rozwoju”, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz na stronach internetowych www.stowarzyszeniencr.pl, i www.rceznisko.pl.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim do 8 grudnia 2017r.

ik pdf Regulamin rekrutacji uczniów i uczennic w ramach projektu

ik pdf Formularz zgłoszeniowy dla uczniów i uczennic do projektu

ik pdf Regulamin rekrutacji kadry pedagogicznej w ramach projektu

ik pdf Formularz zgłoszeniowy dla kadry pedagogicznej

Godz. 16.30 – Spotkanie ogólne z Dyrekcją na auli szkolnej

Spotkania z wychowawcami:

Klasa

Wychowawca

Sala

1AB

Mgr Anna Hasiak - Tofilska

307

1BB

Mgr Rafał Butryn

107

2AZ

Mgr Grażyna Suchecka

301

3AZ

Mgr Anna Brak

222

1A

Mgr Edyta Maziarz

16

1B

Mgr Łukasz Skoczylas

315

1C

Mgr Janusz Niemiec

311

1D

Mgr Lesław Wośko

304

1E

Mgr Joanna Król - Turek

314

2A

Mgr Magdalena Mazurek

219

2B

Mgr Krzysztof Porcja

310

2D

Mgr Beata Józefczyk

316

2T

Mgr Grażyna Czyż

312

3A

Mgr Krzysztof Kolasiński

217

3B

Mgr inż. Jerzy Jakubów

224

3D

Mgr Joanna Mroczek

226

3E

Dr Grażyna Habigier – Pipska

214

3T

Mgr Anna Sobiło

227

4A

Mgr inż. Grzegorz Skrzyński

119

4B

Mgr inż. Tomasz Skoczeń

306

4E

Mgr Joanna Czubat – Szlendak

115

4F

Mgr inż. Robert Małek

1

Wywiadówka klasy 4D odbędzie się we wtorek (14.11.2017r. ) o godz. 16.30.

Klasa

Wychowawca

Sala

4D

Mgr Katarzyna Przybylska

213

Drodzy uczniowie,

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018.
W zmaganiach mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel główny

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy
i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji,
 • zwiększenie zainteresowania metodami ilościowymi w analizach ekonomiczno-społecznych,
 • doskonalenie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w życiu zawodowym
  i prywatnym,
 • promocja kierunków studiów obejmujących statystykę i inne przedmioty o charakterze ilościowym,
 • poszerzenie współdziałania środowiska akademickiego i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia młodzieży uzdolnionej.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny olimpiady jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w trybie on-line testu złożonego z pytań i zadań, przygotowanych przez Komitet Programowy. Test zawiera instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu znajduje się informacja o zasadach punktacji. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.

Zawody szkolne odbędą się 1 grudnia br.

Rejestracja uczestników następuje na podstawie karty uczestnika oraz oświadczenia. Po dokumenty można zgłaszać się do Pani G. Habigier-Pipskiej w terminie do 17 listopada (piątek).

Zachęcamy do podjęcia wyzwania!

DSC 0402

Gdynia E(x)plory Week to największe w Polsce wydarzenie promujące naukę i nowoczesne technologie, w którym udział wzięli uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory 2017 rozpoczął się 18 października, a zaprezentowano na nim niezwykle bogaty program skierowany do młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów, a także innowacyjnych firm, naukowców, przedstawicieli mediów, władz samorządowych i centralnych oraz wszystkich pasjonatów nauki i nowych technologii.

Wśród zaproszonych gości, w Gdyni był także dyrektor RCEZ Wacław Piędel, opiekun naukowy młodzieży Marian Chrapko oraz uczniowie. Młodzi naukowcy to: Mateusz Chmiel, Mikołaj Kuziora i Szczepan Wołosz, którzy w finale otrzymali akredytację uprawniającą do reprezentowania Polski w konkursie MILSET Expo-Sciences Europe, w lipcu 2018 r. również w Gdyni. Zaprezentowaliśmy „Wzmacniacz katedralny”, który redukuje wszystkie szumy i walczyliśmy o główne nagrody. Spośród 35 projektów naukowych wyłonionych ze 160 zgłoszonych, zdobyliśmy wstęp na europejskie konkursy, co jest dużym wyróżnieniem. Cenne jest także to, że poznaliśmy wiele fantastycznych osób, z którymi utrzymujemy zarówno relacje naukowe jak i towarzyskie – mówi Mateusz. To nie jedyna nagroda dla RCEZ w Nisku, gdyż szkoła, jako jedyna w Polsce, otrzymała nagrodę specjalną za największą liczbę zgłoszonych projektów. Dyrektor Wacław Piędel zapowiada, że nagroda zostanie wykorzystana na zakup sprzętu dla młodzieży uczącej się w RCEZ. Także nagrodzony został nauczyciel Marian Chrapko i była to jedna z trzech nagród dla opiekunów naukowych w całej Polsce. Nauczyciel uważa, że: Młodymi Naukowcami E(x)plory mogą zostać nie tylko ci najzdolniejsi uczniowie. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie wszystkich chętnych, gdyż każdy może osiągnąć sukces. Nagrody Mateusza, Mikołaja i Szczepana niech będą zachętą do działania dla innych.

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach, pokazach naukowych, prezentacjach konkursowych, debatach oraz panelach dyskusyjnych, organizowanych w ramach Festiwalu Nauki i Technologii E(x)plory, Kongresu E(x)plory oraz Krajowego Finału Konkursu Naukowego E(x)plory. Uczniowie RCEZ wykorzystali także ten czas na zwiedzanie i chwilę wytchnienia nad Bałtykiem.

Gratulujemy!

DSC 0645 DSC 0665 DSC 0668 DSC 0669 DSC 0672 DSC 0675

plakat final cyfrowiW dniu 25 października 2017r. w RCEZ odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, realizowany w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w  ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i  ich rodziców w  zakresie bezpiecznego korzystania z  cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w  szkołach jest wiedza i  świadomość uczniów, ale także nauczycieli i  rodziców na temat możliwych zagrożeń i  ryzyka związanego z  korzystaniem z  Internetu i  nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Tego dnia, podczas 5 godziny lekcyjnej, w auli szkolnej odbyło się spotkanie z edukatorem p. Danielem Bajanem. W trakcie spotkania, połączonego z prezentacją filmu na temat bezpieczeństwa cyfrowego, omówił podstawowe problemy z jakimi spotykają się, bądź mogą się spotkać uczniowie korzystający na co dzień z nowoczesnych technologii.

Szczególną uwagę zwrócił  na rosnące zagrożenia :

 • agresja w sieci: hejting, cyberbullying, podszywanie się pedofili pod postaci rówieśników
 • zagrożenie seksem w sieci: dostęp do treści pornograficznych, seksting, udział dzieci  w wideo czatach
 • zagrożenia  dla wartości: np. dostęp do treści szerzących nienawiść  m.in. na tle rasowym, do forów promujących narkotyki
 • zagrożenia komercyjne: reklamy
 • zagrożenia wynikające z braku wiedzy technicznej: na temat zabezpieczeń kont prywatnych, profili w mediach społecznościowych  czy domowych sieci WiFi

W spotkaniu tym uczestniczyło 5 klas – 1 BB, 2A, 2D, 3D, 1A pod opieką nauczycieli uczących.

Na lekcjach 6-8 odbyły się warsztaty dla uczniów klas 1E, 2T, 3T na temat sposobów skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowego świata.

Na zakończenie  Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie edukatora z  nauczycielami w zakresie świadomego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce.

Ostatnim elementem Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego będzie spotkanie mentora z  rodzicami wszystkich klas, które odbędzie się 13 listopada 2017. Więcej informacji na temat zagrożeń można znaleźć na stronie projektu https://www.cyfrowobezpieczni.pl

DSC 2879 DSC 2880 DSC 2881 DSC 2883

DSC 2884 DSC 2886 DSC 2888 DSC 2925

DSC 2928 DSC 2929 DSC 2936 DSC 2940

Copyright © 2015. All Rights Reserved.