Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

image6W dniu 20 listopada 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył  się XV  Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych  i Niemieckojęzycznych. W tym roku zagadnienia  były poświęcone historii, geografii i kulturze Szkocji oraz Niemiec. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie rozwiązać  test w języku angielskim i niemieckim obejmujący takie zagadnienia jak: elementy wiedzy historycznej, geograficznej i kulturowej Szkocji i Niemiec.

Do zmagań konkursowych przygotowanych w języku angielskim przystąpiło 41 uczniów i w języku niemieckim 50 uczniów. Tak duża liczba uczestników oznacza, że młodzież naszej szkoły jest otwarta na wiedzę o świecie, ciekawa innych kultur i chętnie doskonali swoją znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

Wyniki XV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych:

Język angielski:

I miejsce          Wojcjech Wodyński 2C

II miejsce        Oliwia Kania 2E i Mykola Pauliukh 2B

III miejsce       Karolina Kutyła 2E i Artur Nizio 1C

Język niemiecki:

I miejsce          Lilia Kinash 3E

II miejsce        Jakub Hutman 1D

image0 image1 image2

image3 image4 image5

20191126 17453126 listopada już po raz siódmy uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  uczestniczyli w szkolnym etapie Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy i przebiegu przemian demokratycznych w kraju oraz upowszechnienie wiedzy historycznej obejmującej dwie dekady ważne z punktu widzenia historii Polski i Europy.

Uczniowie klas trzecich technikum w etapie szkolnym rywalizowali ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Odpowiadali na 25 pytań w teście obejmującym zagadnienia z najnowszej historii Polski z lat 1970-1990. Musieli zmierzyć się z tematami  wykraczającymi poza program nauczania historii w szkole ponadgimnazjalnej.

Do etapu wojewódzkiego Komisja Szkolna zakwalifikowała uczniów  Jakuba Stecyka z klasy 3B  i Kamila Pawłowskiego z klasy 3D.

Życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

20191126 100521 20191126 173231 20191126 174300

20191126 174407 20191126 174456

   25.11.2019 r. uczniowie klasy 2A Technikum Informatycznego i Elektronicznego o profilu mundurowym wzięli udział w wycieczce do Krakowa. Wyjazd miał charakter edukacyjny i przybliżył uczniom ogólny charakter zawodu, w którym obecnie się kształcą. Punktem docelowym wyjazdu była wizyta w Krakowskim oddziale Firmy Comarch S.A., która jest polskim przedsiębiorstwem z blisko 26-letnią tradycją specjalizującym się w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych. Branża IT należy do głównego sektora gospodarki, który decyduje o jakości i poziomie rozwoju kraju. Podczas wyjazdu uczniowie zaczerpnęli dodatkowej dawki informacji z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań z wykorzystanie sztucznej inteligencji i zapoznali się z trendami panującymi w sektorze IT. Otrzymali informacje na temat produkcji oprogramowania i suport, analizy danych i kontroli jakości, marketingu czy produkcji IoT.

1 2 3 4 20191125 111724 20191126 1414416  33  20191126 140102 20191126 141311  7 20191126 141000

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 30.000 euro

ustawy nie stosuje się

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.)

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko, NIP: 6020132156 reprezentowane przez Edytę Maziarz –  Prezesa oraz Andrzeja Habigiera - Wiceprezesa.

2.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE  

Na robotę budowlaną pt „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” - zgodnie z zapytaniem ofertowym.

  1. Przedmiot zamówienia

„Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” :

- zgodnie z zapytaniem ofertowym.

-
Nawierzchnia z kostki betonowej chodników,

- Elementy małej architektury,

- Altana sześcioboczna o konstrukcji stalowej kryta blachodachówką.

Przedmiot zamówienia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8;00 do 15;00, Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko.

  1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia, w tym projekt umowy.

- kosztorys ofertowy

  1. OFERTĘ należy:

1) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12;00 (osobiście, listem, faksem
lub e – mailem) na formularzu oferty.

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

  1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019r. o godz. 12;10
  2. oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

                                                                                                  Prezes
                                                                               SPAiP RCEZ w Nisku
                                                                                  mgr Edyta Maziarz

Pobierz:

ik pdf ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ik pdf WZÓR UMOWY

ik pdf PRZEDMIAR ROBÓT

ik pdf PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ik pdf PRZEKRÓJ P-01

ik pdf RZUT KONSTRUKCJI DACHU ALTANY

ik pdf RZUT PRZYZIEMIA ALTANY

ik pdf ALTANA RZUT DACHU

ik pdf RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH

ik pdf ELEWACJA E-01

ik pdf ELEWACJA E-02

ik pdf ELEWACJA E-03

ik pdf ELEWACJA E-04

ik pdf PROJEKT TECHNICZNY

ik pdf PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ

ik pdf WIDOK KONSTRUKCJI ALTANY 1:25

erasmus logotyp

2Od 18 listopada 2019 r. grupa 4 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik grafiki i poligrafii cyfrowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  realizuje czterotygodniowe praktyki zawodowe w Mallow oraz Cork (Irlandia), organizowane we współpracy z firmą Your International Training. 

W pierwszym dniu mobilności partner przyjmujący zorganizował spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy otrzymali informacje praktyczne dotyczące pobytu w Irlandii oraz opis zasad obowiązujących w trakcie jego trwania. Następnie nasi uczniowie odwiedzili swoje miejsca praktyk, gdzie zostali przedstawieni pracodawcom i wprowadzeni w zakres obowiązków. Opiekunem praktykantów  jest Grażyna Suchecka, nauczycielka języka angielskiego. W programie Erasmus+ dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego. 

Udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  stwarza naszym uczniom możliwość rozwoju w wielu kluczowych obszarach – zawodowym, językowym, kulturowym oraz interpersonalnym.

4 7 10

76765453 487041475234521 3882155401948430336 n 77299816 512474049609926 5995926597511675904 n graficy

Copyright © 2015. All Rights Reserved.