Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


    Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z w ramach projektu „Czas na rower!”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało nabór, a następnie przeprowadziło kurs kierowników wycieczek szkolnych dla nauczycieli RCEZ. Był to kurs 10-cio godzinny przeprowadzony zgodnie z odpowiednim programem przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu odział w Tarnobrzegu.


W trakcie kursu zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

 1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej.
 2. Organizacja wycieczek szkolnych.
 3. Obowiązki kierownika wycieczek.
 4. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.
  5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

    W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN potwierdzających uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. Nauczyciele nabyli niezbędną wiedzę z zakresu kierowania wycieczkami szkolnymi potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Pod koniec października uczniowie klasy 2E, kształcący się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w wycieczce przedmiotowo-dydaktycznej do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Wycieczka została zorganizowana w ramach przedmiotów: Podstawy przedsiębiorczości i Pracownia ekonomiczna. Organizatorkami lekcji w tej formie były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Habigier - Pipska oraz Joanna Król - Turek.

Uczniowie zostali zapoznani z funkcjami banku centralnego, zabezpieczeniami banknotów oraz sposobami sprawdzania ich prawdziwości. Mieli również możliwość wymiany monet 2- i 5-złotowych na monety okolicznościowe. Szczególnie zainteresowała ich wystawa: „Drogi do wolności”, poświęcona historii pieniądza w Polsce.

Oddział Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie umożliwia wzbogacanie swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wykonywania w przyszłości praktycznych zadań wynikających z kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w oddziale banku centralnego, nowoczesne urządzenia do wykrywania fałszywych banknotów, a także sposób niszczenia banknotów, wycofywanych z obiegu. W ciekawy i interesujący sposób dowiedzieli się jaki jest zakres zadań banku centralnego w państwie oraz w jaki sposób przechowywane są depozyty – informuje Grażyna Habigier-Pipska. Wycieczka przedmiotowo-dydaktyczna pozwala skonfrontować wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością, a uzyskane informacje można wykorzystać na lekcjach.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Na kilka dni przed Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, delegacja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zapaliła znicze na grobach dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Taka forma pamięci o zmarłych związanych z "elektrykiem" rozpoczęła się w roku 1991 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Antoniego Piędla oraz wicedyrektorów Ireny Ingersleben i Mariusza Kowalika. W tym roku mija ćwierczwiecze, gdyż nieprzerwanie przez 25 lat inicjatorzy tej akcji wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i młodzieżą odwiedzają cmentarze. Tradycja ta, oprócz zapalania zniczy i modlitwy obejmuje także opowieści z życia poszczególnych osób, a są one bardzo często niezwykłe. We wspomnieniach obecny jest wciąż chociażby ś.p. Stanisław Bereś, Jan Łabuda, Antoni Ptak, Helena Kata i wiele innych. Uczniowie RCEZ poznają dzięki temu historię i kultywują tradycje szkoły. W tym roku znicze zapaliła młodzież z klasy 2d wraz z dyrekcją i nauczycielami: p.Ireną Ingersleben, Antonim Piędlem, Mariuszem Kowalikiem, Ryszardem Żureckim, Ryszardem Pęziołem, Wacławem Piędlem, Grażyną Barską, Anną Brak i Anną Pucko.

Obejrzyj galerię zdjęć.

rok szkolny 2016/2017

21 października 2016 roku zostały przeprowadzone w naszej szkole zawody I stopnia II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Organizatorem tej olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, zaś patronem naukowym - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Program Olimpiady obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący II Olimpiady WiUH-M brzmi: „Handel a gospodarka”.

Cele Olimpiady:

 • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menedżerskich
 • zwiększanie skuteczności dostosowywania programów nauczania do współczesnych wymagań obowiązujących przy organizacji firm handlowych i usługowych
 • podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa
 • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menedżerskie
 • kształcenie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.

W zawodach szkolnych udział wzięło 19 uczniów z klas: 2E, 3F i 4E. Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna zakwalifikowała 5 uczniów: z klasy 2 E - Mariyę Blozovską i Irynę Yashczuk; z klasy 4 E – Sandrę Mikę, Szymona Borowego i Kamila Tchórzewskiego.

Zawody okręgowe odbędą się 17 listopada 2016 roku w Lublinie. Zakwalifikowanym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Grażyna Habigier-Pipska

   

    Dnia 27 października 2016 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku po raz kolejny odbyła się akcja poboru krwi. W akcji uczestniczyli mieszkańcy powiatu niżańskiego i uczniowie naszej szkoły. Celem akcji było dotarcie do jak najszerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi. Grupą docelową akcji były osoby w wieku od 18 do 65 lat, które mogły podzielić się najcenniejszym darem życia . Pobór krwi w RCEZ został zorganizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Do poboru krwi zgłosiło się 63 osoby, lekarz zakwalifikował 23 osoby, które oddały łącznie 10 litrów krwi i 350 ml.

Szkolną koordynatorką akcji poboru krwi była Edyta Maziarz.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.