Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

      Wakacje to nie tylko czas odpoczynku. W trosce o odpowiednią jakość kształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku nawiązało współpracę z kolejną firmą. W obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, 27 lipca dyrektor RCEZ Wacław Piędel podpisał porozumienie o współpracy z Właścicielem firmy ABN Profil Tomaszem Radziejowskim. Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie praktyk zawodowych, staży i wycieczek dla uczniów oraz udział obu stron porozumienia w ważnych dla nich wydarzeniach. Praktyki i staże prowadzone w warunkach rzeczywistego zakładu pracy przyczyniają się do zwiększenia kwalifikacji zawodowych uczniów oraz przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej, a dla pracodawcy są szansą na pozyskanie wartościowych pracowników.

      abn 20171   abn 20172

Matura dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

Matematyka, język polski – sala 101

Język angielski (nowa formuła) – sala 217

Język angielski (stara formuła) – sala 107

  1. Część ustna – 23 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 9:00

Język angielski – sala 115

Język polski – sala 116

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

12 września 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

12 września 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

12 września 2017 r.

Data

Przedmiot

Godzina

Sala

Klasa

Liczba uczniów

28.08.2017

(poniedziałek)

matematyka

8:00

224

1D

1

1T

3

2B

2

2E

1

3D

4

8:00

311

2D

5

3A

4

3B 1

1

3B 2

1

3E 1

1

3E 2

6

3F 1

3

3F 2

5

29.08.2017

(wtorek)

ptk

8:00

302

1D

1

Podstawy przedsiębiorczości

8:00

213

2AZ

1

j. polski

10:00

312

3F 1

9

3F 2

2

2A

3

4B

1

fizyka

10:00

307

1T

3

3B 1

1

30.08. 2017

(środa)

historia

9:00

316

2A

1

2D

2

informatyka

9:00

303

2AZ

1

Nisko, dnia 14 lipca 2017 r.

SAG.26.16.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA

    W imieniu Zamawiającego – Powiatu Niżańskiego – Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) informuję, że postępowanie przetargowe pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków Internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte – wybrana została oferta nr 1 firmy:

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

za cenę:
1. 9,00 zł/osobę brutto
2. 5,00 zł/osobę brutto
termin płatności – 14 dni
różnorodność surówek lub jarzyn
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów: 100 pkt: w kryterium oceny – cena 60 pkt, w kryterium ceny - termin płatności – 20 pkt , kryterium oceny różnorodność surówek lub jarzyn – 20 pkt spośród ofert z postępowania.

Firmy, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny ofert.

Nr oferty

Firma lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 60 pkt

Liczba pkt
w kryterium
termin płatności
20 pkt

Różnorodność surówek lub jarzyn
20 pkt

1

Restauracja Zgrany Duet
Joanna Rychlak
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Stróżańska 65

60 pkt

20 pkt

20 pkt

    W trakcie postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona. Zamawiający informuje, że umowa zawarta zostanie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
mgr Wacław Piędel

Nisko, dnia 4 lipca 2017 r.

SAG.26.16.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zamawiający – Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert.

W dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn: „Usługa cateringowa dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 146.940,00 zł brutto/, w tym 18,00 zł/osobę/dzień.

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (waga kryterium 60%)

Termin płatności (waga kryterium 20%)

Warunek podawania surówek
i owoców

(waga kryterium – 20%)

1.

Restauracja Zgrany Duet

Joanna Rychlak

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Stróżańska 65

wsad do kotła-9,00 zł

usługa – 5,00 zł

razem- 14,00 zł

14 dni

spełniony

2.

“Przytulna” S.C.

Sebastian Kłapyta,
Elżbieta Kłapyta

37-415 Zaleszany

ul. Spółdzielcza 6

wsad do kotła-13,00 zł

usługa – 8,50

razem- 21,50 zł

14 dni

spełniony

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni

DYREKTOR

Wacław Piędel

Copyright © 2015. All Rights Reserved.