Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

SAG.26.17.2017

Nisko, dnia 29 czerwca 2017 r.

DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres 3 lat od dnia 01.09.2017 r.

Przetarg odbędzie się 21 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego.
Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem oraz podatek od nieruchomości.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1,
pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 700 do 1400 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie

Regulamin

    Koniec roku szkolnego w niżańskim Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku to nie tylko uroczyste wręczanie świadectw, nagród czy dyplomów ale także realizacja kolejnych pomysłów i planów szkoły.

    Tuż przed wakacjami dyrektor RCEZ Wacław Piędel oraz Wicestarosta Niżański Adam Mach podpisali porozumienie o współpracy ze stalowowolską firmą ThoniAlutec. Na mocy porozumienia, które dyrektor Wacław Piędel podpisał w siedzibie firmy z przedstawicielem Zarządu Markiem Ślepeckim, realizowane będą wspólne przedsięwzięcia. Głównym celem umowy jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży szkolnej, zdobywanie przez nich kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy i zachęcania do podejmowania nauki na nowych kierunkach.

    Działania te mają być realizowane głównie poprzez współpracę w zakresie praktyk zawodowych, organizację wycieczek i staży dla uczniów RCEZ oraz wsparcie i udział obu instytucji w ważnych dla nich wydarzeniach.

       

Dyrektor
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ogłasza przetarg nieograniczony pn.
" Usługa cateringowa dla wychowanków internatu
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r."

Ogłoszenie

SIWZ

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego przygotowane zostało przez Samorząd Uczniowski, w hali sportowej RCEZ. Na ceremonii obecni byli Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Rodziców, Dyrekcja i kadra kierownicza RCEZ, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie i cała społeczność szkolna.

    Część oficjalną rozpoczął dyrektor szkoły Wacław Piędel, który po krótkim podsumowaniu roku szkolnego życzył wszystkim udanych wakacji, a po zasłużonym odpoczynku szczęśliwego spotkania w przyszłym roku szkolnym. Także Starosta Niżański w swoim wystąpieniu zwrócił się do uczniów gratulując im promocji do kolejnych klas i jednocześnie zachęcił do mądrego, bezpiecznego i pożytecznego spędzania letniego czasu. Starosta Robert Bednarz, podziękował również dyrekcji i nauczycielom za dołożenie wszelkich starań i przyczynienie się do podniesienia jakości pracy szkoły i działalność promocyjną na rzecz uczniów i środowiska. Po kolejnych przemówieniach przewodniczącego RR i przewodniczącego SU, Starosta Niżański i dyrektor RCEZ wręczyli nagrody najlepszym uczniom szkoły. Również nagrodzeni zostali laureaci konkursów, uczestnicy programów unijnych i uczniowie, którzy szczególnie pracowali na rzecz szkoły.

    Ze względu na to, że w minionym roku szkolnym 2016/2017 ponad 40 uczniów RCEZ odbyło praktyki zagraniczne w niemieckich i hiszpańskich firmach, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego nie mogło zabraknąć podsumowania tego projektu. Dyrektor Wacław Piędel, kierownik kształcenia praktycznego Bartłomiej Winogrodzki oraz zespół projektowy w składzie: Alicja Świder, Grażyna Suchecka, Bogusław Bielak i Stanisław Królikowski wręczyli 26 uczniom kształcącym się w zawodach : technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik mechatronik certyfikaty udziału w projekcie mobilności „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” oraz certyfikaty od niemieckich pracodawców. Również 16 uczestników projektu mobilności „Europejskie praktyki EUROSUKCES” otrzymało certyfikaty udziału w praktykach zagranicznych, które odbyły się w hiszpańskich firmach w Maladze w Hiszpanii. Grupa reprezentuje zawody: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik geodeta. Projekty zostały złożone w konkursie Erasmus+ 2015 i Erasmus + 2016, otrzymały dofinansowanie z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER), 2014-2020.

    Po uroczystym zakończeniu wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas aby tam odebrać świadectwa i pożegnać się na czas wakacji w swoim gronie. W tym dniu uczniowie klasy 3AZ zakończyli kolejny etap nauki i odebrali świadectwo ukończenia szkoły. Przed nimi wybór podjęcia kolejnych lat nauki lub kariera zawodowa. Życzymy im powodzenia na dalszej drodze życia a całej społeczności szkolnej szczęśliwych wakacji i pełnych pozytywnych wrażeń!

Obejrzyj galerię zdjęć.

Dzień przed końcem roku szkolnego. Upał. Gdzie najlepiej spędzić taki dzień? Na Roztoczu Razem ze Szkolnym Klubem Geograficznym!

W cienistych dolinach rzek Roztocza występują małe wodospady, zwane lokalnie szumami, szypotami, sopotami lub porohami. Powstały one na krawędzi obszaru wyżynnego Roztocza wyniesionego ponad Kotlinę Sandomierską. Najbardziej znane znajdują się na rzekach Tanew i Sopot. Wodospady na Tanwi występują w kilku seriach. Idąc od strony mostu i szosy Susiec – Cieszanów napotykamy najpierw kilka pojedynczych wodospadów, a po przejściu przez łąkę dochodzimy do największej i najdłuższej serii, ciągnącej się na długości 400 m i liczącej aż 24 progi. Utworzono tu rezerwat „Nad Tanwią”, w którym się na chwilę zatrzymujemy. Wyjeżdżamy z Suśca i kierujemy się do miejscowości Hamernia, żeby obejrzeć szumy na rzece Sopot. Po drodze zwiedzamy malowniczy kamieniołom Nowiny oraz cmentarz wojenny w Błudku. Szumy na Sopocie w Hamerni tworzą największe wcięcie w porównaniu z pozostałymi dolinami rzek w strefie krawędziowej Roztocza. Szumy te są przy tym nieco bardziej „dzikie” niż na Tanwi, bardziej nieregularne, postrzępione i pokryte zwalonymi pniami drzew. Atmosfery niesamowitości i tajemniczości dodają temu miejscu ruiny papierni z XVIII wieku. To właśnie tu utworzono rezerwat „Czartowe Pole”, którego nazwa wydaje się w pełni uzasadniona. Po drodze do domu zatrzymujemy się w znanym z wyrobów kamieniarskich Józefowie.. Zwiedzamy min. pawilon geologiczny, kamieniołom, miejscowy kirkut oraz centrum miasta pełne kamiennych krzyży i rzeźb.

Jutro koniec roku szkolnego. Tegoroczne wakacje poczuliśmy już dziś...

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.