Europejska praktyka jako perspektywa
rozwoju osobistego i zawodowego

Fundusze Europejskie Logo Unii Europejskiej

O projekcie


Projekt „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”) na zasadach programu Erasmus+. Miał on na celu wdrażanie uczestników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy oraz do swobodnego poruszania się po rynku pracy. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom doskonalić komunikatywność, kompetencje interpersonalne oraz znajomość języka niemieckiego, z uwzględnieniem języka branżowego. Uczestnicy zdobyli również szereg doświadczeń i umiejętności pozazawodowych, które wpłynęły na ogólny rozwój osobisty uczestników i w dłuższej perspektywie będą budować ich poczucie własnej wartości. W programie mobilności, oprócz praktyk, uwzględniono bogaty program kulturowy umożliwiający poznanie różnorodności kultury europejskiej. Staże odbywały się w terminach: 8 lutego - 4 marca 2016 oraz 13 marca - 7 kwietnia 2017. Łączna liczba uczestników mobilności zrealizowanych w ramach projektu to 52 uczniów, którym towarzyszyło 8 nauczycieli.
Koordynatorem projektu jest Pani Alicja Świder, nauczycielka języka polskiego oraz przewodnicząca szkolnego Zespołu ds. Unijnych Programów Pomocowych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Uczestnicy i opiekunowie

Uczestnicy projektu to grupa łącznie 52 uczniów na wstępnym etapie kształcenia zawodowego uczęszczających do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i zamieszkałych na terenie powiatu niżańskiego i powiatów sąsiednich. W projekcie uczestniczyli uczniowie kształcący się w następujących zawodach: technik informatyk (20 uczestników), technik elektryk (11 uczestników), technik mechatronik (15 uczestników) oraz technik elektronik (6 uczestników). Staże w zawodzie technik mechatronik oraz technik elektryk realizowane były we współpracy z firmą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, natomiast dla uczniów kształcących się w dziedzinie informatyki oraz elektroniki staże zorganizowała firma BERLINK ETN GmbH.


Uczestnicy projektu w roku 2016


technik mechatronik: Mateusz Kozioł, Patryk Mścisz, Kamil Olejarz, Krzysztof Szuba, Adrian Wytrzęś, Bartłomiej Zaguła, Piotr Żurawski

technik elektryk: Grzegorz Derylak, Krystian Gaj, Krzysztof Gałka, Mateusz Jakubowski, Kamil Pchełka, Tomasz Zięba

technik elektronik: Adam Kaczor, Mateusz Kamiński, Grzegorz Rychlak

technik informatyk: Karol Bona, Damian Garanty, Jakub Gębala, Łukasz Książkiewicz, Małgorzata Martyna, Mateusz Moch, Daniel Sobina, Adam Szot, Konrad Sztaba, Michał Żaczek

opiekunowie uczestników: mgr Anna Sobiło, mgr Rafał Butryn, mgr inż. Konrad Dąbek, mgr inż. Robert Małek

Uczestnicy projektu w roku 2017


technik mechatronik: Szymon Błądek, Krzysztof Chrząstek, Łukasz Frania, Bartłomiej Marki, Bartosz Marut, Karol Myszak, Tomasz Wdowiak, Michał Żoczek

technik elektryk: Igor Bednarz, Łukasz Jaskowski, Paweł Klusek, Dominik Piędel, Mateusz Sudoł

technik elektronik: Mateusz Chmiel, Adrian Grabarz, Szczepan Wołosz

technik informatyk: Dariusz Kowal, Krzysztof Karaś, Piotr Karaś, Krystian Palczak, Hubert Reichert, Michał Sagan, Janusz Siek, Konrad Szabat, Kamil Wdowiak, Konrad Żak

opiekunowie uczestników: mgr inż. Ewa Kapłońska, mgr Elżbieta Wojciechowska, mgr inż. Konrad Dąbek, mgr inż. Grzegorz Maziarz

Partnerzy


Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH


Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska. Firma specjalizuje się w organizacji staży dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Organizując przedsięwzięcia projektowe firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH za główny cel swoich działań stawia sobie zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu. W przeciągu ostatnich 19 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 2000 gości z krajów Unii Europejskiej. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk, w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektrotechnika, informatyka, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem.

Odwiedź stronę firmy Vitalis

BERLINK ETN GmbH


BERLINK jest niemiecką organizacją, która posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu wizyt profesjonalnych, programów edukacyjnych i staży zawodowych w Berlinie. Misja firmy wpisuje się w ogólne cele wyznaczone przez program Erasmus Plus: zwiększenie atrakcyjności, poprawa jakości oraz zwiększenie ilości mobilności zawodowych i szkoleniowych oraz współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się edukacją, a przedsiębiorstwami. BERLINK współpracuje na dużą skalę z rozbudowaną siecią lokalnych firm i jest aktywnie zaangażowany w projekty UE, które łączą innowacyjne doświadczenia z dobrymi praktykami w związku z aktywnym udziałem małych i średnich firm jako przedsiębiorstw goszczących w projektach mobilności. Dzięki trwałej sieci kontaktów z międzynarodowymi partnerami oraz stałej wymianie ponadnarodowych doświadczeń, Berlink jest w stanie zapewnić realizację staży zawodowych, które w istotny sposób wpłyną na sposób uczenia się. W tym celu Berlink stosuje innowacyjne metody (wdrożenie systemu ECVET) i sprawdzone metody, aby zaplanować udane mobilności szkoleniowe, które przygotują do pracy w danym zawodzie.

Odwiedź stronę firmy BERLINK

Mobilność 2016

Lista artykułów:

Przygotowanie kulturowo-językowe oraz
przygotowanie w zakresie zapobiegania ryzyku

Praktyki zawodowe w Schkeuditz i w Berlinie

Program kulturowy

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność

Mobilność 2017

Lista artykułów:

Uczniowie RCEZ na praktykach w Niemczech

Wycieczki techniczne uczestników projektu

Artykuły prasowe na temat projektu