• 15 841 25 06
 • 15 841 20 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
Image
Image

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

ul. Sandomierska 1,

37 – 400 Nisko

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Jakub Smykla,

tel. 882 491 546,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia mienia.

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynków Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zlokalizowane przy ul. Sandomierskiej 1.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • wejście do Szkoły,
 • parkingi,
 • brama wjazdowa od strony ul 3-go Maja (Internat),
 • fragment korytarza pomiędzy wejściem na salę gimnastyczną a pokojem wuefistów,
 • parter,
 • I piętro,
 • II piętro.

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

 • 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
 • 6, ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

 • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Państwa dane nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich i organizacji międzynarodowych.


E-Szkoła
Egzaminy zawodowe
Egzamin maturalny
Konkursy
Projekty edukacyjne
O Szkole
Przetargi
ePUAP
BIP
Oferty pracy
Pedagog / Psycholog
Deklaracja dostępności
Biblioteka
Praktyki zawodowe

Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image
Image

Statystyki odwiedzin

Galerie

Image
Image
Image
© 2023 RCEZ Nisko
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE